ลง Solid ไม่ได้

9 replies [Last post]
natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

ลงโซลิดไม่ได้ค่ะ

ต้องรอลงรอบสอง รึต้องแอดเพิ่มค่ะ

จำเป็นต้องลงเทอมนี้ และผ่านเทอมนี้ซะด้วย

ทำงัยดีค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ต้องรอรอบสองค่ะ ปล่อยอีกครั้ง 31 พ.ค.53ค่ะ

natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

พี่ค่ะ

มันไม่มีให้ลงอ่ะค่ะ ยังลงมิด้ายเลยค่ะพี่

toonfx
(นายรัฐนันท์ ลาภแก้ว)

E.64
toonfx's picture

ถ้าผมอยู่อุตสาหการจะขอแอสด้วยได้ไหมครับ

 

naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

ที่ให้แอดมันไม่มีให้ลงครับ จะลงไงครับหรือต้องรอเปิดเทรอมแล้วทำยังไงครับ ช่วยตอบที

dedycbb
(วสวัตติ์ ปัญจรัตน์)

E.63
dedycbb's picture

พี่ติ๊ก

 

แอดเพิ่ม ต้องรอเปิดเทอมป่าวครับ

naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

เรื่องลงโซลิตไม่ได้ มีเรียนวันจันทร์เช้า เราจะต้องไปพบอาจารย์เลยหรือว่าให้ไปติดต่อที่ห้องสาขาครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

solid แนะนำว่าให้ไปติดต่อผู้สอนตอนเปิดเทอม

ยังงัยก็ถือคำร้องทั่วไป ให้แกเซ็นอนุมัติให้เรียนด้วยก็ดี

แล้วไปยื่นที่พี่ติ๊กนะ

naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

เช้าวันจันทร์ใครจะไปหาอาจารด้วยกันบ้างครับ(หาแนวร่วม)

b-nshy
(ณิชยา จันทร์ตา)

E.64
b-nshy's picture

ลงได้แล้ว   - - แอบงง แต่ก็ดีใจ ><

ขอบคุณพี่ติ๊ก มากๆๆๆๆๆ คร้าาา