สำหรับนิสิตที่อยากลงเบียนเพิ่ม แต่ลงไม่ได้ ด่วน

3 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

สำหรับนิสิตที่อยากลงเบียนเพิ่ม แต่ลงไม่ได้ ด่วน

นิสิตที่ลงกับรุ่นน้อง หรืออยากลงเพราะเอฟมา หรืออะไรก็แล้วแต่

ที่ลงไม่ได้เพราะระบบมันล็อคหน่ะ

ให้นิสิตมาลงชื่อที่พี่โอ้เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.ถึง 27 พ.ค. 53 เท่านั้นนะคะ

เพราะพี่จะเอารายชื่อเสนออาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดเทอม

เพื่อความรวดเร็ว ถ้าใครไม่มาลงชื่อตามวันที่กำหนด

ขอให้ไปคุยกับผู้สอนเองนะคะ

คณะฯ ขอปัดปัญหาแล้วค่ะ อิอิShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Benz
(ยุคนธร เทียนรุ่งศรี)
Benz's picture

ขอบคุณมากคับ

nuzziie
(นชรี เอกชะอุ่ม)
nuzziie's picture

ขอบคุณมากค่ะ

monmon
(มนธิดา ผิวสุข)

E.63
monmon's picture

ขอบคุณมากค่ะ