สอบถามคับ...

2 replies [Last post]
49223621
(อธิยุทธ บุญทอง)

E.62
49223621's picture

วิชาที่ยังไม่เปิดให้ลง ให้ไปลงชื่อตอนเปิดเทอมหรอคับ

ผมเหลืออีกหลายตัวที่ลงไม่ได้อ่ะคับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

วิชาที่ยังไม่ได้ลง ให้มาลงชื่อที่พี่โอ้ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 พ.ค.นะคะ

kannika
(กรรณิกา จันทร์มูล)

E.64
kannika's picture

พี่โอ้ค่ะ  เรื่องเทียบรายวิชาอ่ะ

คือทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว   ไปจ่ายตังที่ฝ่ายการศึกษาแล้ว  ตั้งแต่ก่อนสอบซัมเมอร์

อยากทราบว่าเมื่อไหร่เค้าจะเปลี่ยนรหัสรายวิชาในระบบให้ค่ะ