เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก

1 reply [Last post]
saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

 

ทิปสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วโดยเฉพาะ

หลายๆ ปีที่ผ่าน ถือว่าเป็นปีสำหรับคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว หรือจะเรียกว่า แล็ปท้อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook) หรือรุ่นใหม่ที่เรียกว่า เน็ตบุก (Netbook) ก็ว่าได้ เพราะจำนวนยอดขายและยอดการผลิตมีจำนวนสูงขึ้นมาก และเมื่อเปรียบเทียบราคากับคอมพิวเตอรืแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) แล้ว ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนัก และเมื่อ Netbook ออกสู่ตลาด (คอมพิวเตอร์ราคาย่อมเยาว์) ทำให้จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วมากขึ้นเป ็นเท่าตัว

ดัง นั้นมาเรียนรู้และศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีกัน ดีกว่าโดยเฉพาะกับ แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการจ่ายกระแสไฟที่สำคัญที่สุด 

ทิปการใช้งานแบตเตอรี่ 

 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
  จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ จะอยู่ประมาณ 2-4 ปี แต่มักเริ่มมีปัญหาการใช้งานหลังจากชาร์ตไฟเต็มแล้วใ นปีที่ 2-3
 • วิธียืดอายุของแบตเตอรี่
  ห้ามเก็บแบตเตอรี่ในที่ อุณหภูมิสูง และไม่ควรใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นกัน หลังการง่ายๆ คือถ้าใช้งานโน้ตบุ๊กแล้วรู้สึกร้อนก็ควรหยุดใช้งานแ ละพักให้เครื่องคอมฯ เย็นก่อนครับ 
 • การเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา
  ไม่มีปัญหาครับ สำหรับคอมโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆ เพราะมีระบบป้องกันปัญหาเรื่องระบบไฟแล้ว และโดยปกติแล้วโน้ตบุ๊กจะใช้ไฟจากปลั๊กไฟแทนแบตเตอรี ่ 
 • ควรชาร์ตไฟแบตเตอรี่เมื่อใด
  ไม่จำเป็นต้องรอให้ แบตเตอรี่หมด จนกระทั่วถึง 0% เพราะนั่นอาจเกิดปัญหาชาร์ตไฟไม่เข้าครับ ดังนั้น ถ้าใช้ไปและเหลือพลังงานสัก 30-40 % ก็ควรชาร์ตได้เลยครับ

 

กรณีแบตเตอรี่เสีย ไม่สามารถเก็บกระแสไฟได้แล้ว แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และใช้ยี่ห้อเดียวกัน แต่ถ้าใครต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจะลองไปเปลี่ยนไส้ แบตเตอรี่อย่างเดียว ก็ลองดูครับ แต่ไม่อยากแนะนำ เพราะถ้าเปลี่ยนแบบไม่ได้คุณภาพ กระแสไฟปล่อยออกมาไม่คงที่ อาจเกิดปัญหาในระยะยาวได้กับอุปกรณ์อืนๆ

credit : http://thaigaming.comShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
pertion
(ณพล ใจแปง)
pertion's picture

ขอบคุณครับ สำหรับเนื้อหาดีดี