รวม Links: TIPS Windows 7 มาครับ

No replies
saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

รวม Links: TIPS Windows 7 มาครับ 

1.  แก้ User Logon แบบมีฟังก์ชันปรับขนาดภาพให้ด้วย เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก
http://windows7center.com/windows-7-...round-changer/
http://windows7center.com/wp-content...nUIChanger.zip

http://unofficialmicrosoft.com/downloads/W7LCv2.0.rar

2.  เปลี่ยน LOGON UI ของ Windows 7 Build 7057 แบบ Manual 
คือตัวเราลงมือทำเองหมด

http://chatchawalsupakasem.blogspot....gon-ui_16.html

3.  เพิ่ม บอกวันในสัปดาห์บน date/time บน System Tray (Notification area)
http://chatchawalsupakasem.blogspot....-7-tips-2.html

4.  คีย์ลัด แปลเป็นภาษาไทย
http://chatchawalsupakasem.blogspot....windows-7.html

5.  สร้าง Flip3D ไอคอนบนทาสก์บาร์
http://monavista.com/webboard/showth...ghlight=Flip3D

6.  ลดเวลาแช่ตัวชี้บนไอคอนทาสก์บาร์ เพื่อแสดงภาพ Preview ให้เร็วขึ้น
แก้ Registry 

HKEY_Current_USER\Control Panel\Mouse

คลิกขวาบนรายการ MouseHoverTime 
ค่าอยู่ในช่วง 0-400

ลองปรับเป็น 100 ก่อน

7.  แก้บั๊ก desktop.ini ใน Build 7057
http://monavista.com/webboard/showth...5&highlight=RC

ตรวจเวอร์ชันและวัน Expire
กดคีย์ Win พิมพ์ winver ตามด้วย Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง About

ทำให้ Chrome รันได้บน Windows 7 x64
แก้ไข Properties ของ shortcut ของ Chrome 
ที่บรรทัด Target ต่อท้ายเข้าไปด้วย –in-process-plugins

8.  ใช้งานปุ่มบนทาสก์บาร์ Click, Right-click, Shift-Right-click และล้าง Jump lists
http://monavista.com/webboard/showthread.php?t=16878

9.  ปรับ ClearType Text กันหรือยัง?
http://monavista.com/webboard/showthread.php?t=16747

10.  เพิ่มความเร็วการ Boot โดยปรับให้ Windows 7 บูตด้วยจำนวน Core ทั้งหมดของ CPU
http://monavista.com/webboard/showthread.php?t=16736

11.  สร้าง SUPER WALLPAPER ที่สับเปลี่ยน (SHUFFLE) แบบ Theme Pack
http://monavista.com/webboard/showthread.php?t=14870

12.  รวมไดรเวอร์ Windows 7 แต่ยังไม่ครบ มีบางส่วนที่จะใช้เริ่มต้นได้
http://chatchawalsupakasem.blogspot....7-drivers.html

วิธีตรวจสอบว่า CPU ที่ใช้เป็น 32 หรือ 64 bit
ในการอ่านว่าเป็น CPU แบบใด ให้เปิด Notepad และใส่บรรทัดนี้เข้าไป

reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0

 
และบันทึกเป็นชื่ออะไรก็ได้ นามสกุล .bat เช่น ตอน Save กำหนดชื่อเป็น
"CPURead.bat"

และดับเบิลคลิกไฟล์นี้
จะได้ผลลัพธ์อยู่ใน C:\CPU.TXT
ให้ดับเบิลคลิกไฟลนี้ออกอ่านดูครับ

อันนี้เป็นตัวอย่างผลลัพธ์ในไฟล์ CPU.TXT

HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\Cen tralProcessor\0
Component Information REG_BINARY 00000000000000000000000000000000
Identifier REG_SZ Intel64 Family 6 Model 15 Stepping 7
Configuration Data REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000
ProcessorNameString REG_SZ Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz
VendorIdentifier REG_SZ GenuineIntel
FeatureSet REG_DWORD 0x211b3ffe
~MHz REG_DWORD 0x960
Update Signature REG_BINARY 0000000068000000
Update Status REG_DWORD 0x6
Previous Update Signature REG_BINARY 0000000068000000
Platform ID REG_DWORD 0x10

ดูตรงบรรทัด Identifier จะบอกว่า CPU เป็นแบบใดครับ

CPU 64bit จะแจ้งผลลัพธ์ตรงจุดนี้เป็น Intel64 หรือ AMD64
ส่วน CPU 32bit จะแจ้งเป็น x86


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แก้ปัญหาเข้าใช้ไดรฟ์ (Logical drive) บางตัวไม่ได้ หลังติดตั้ง Windows 7 ใหม่

ตรวจสอบว่า Mount หรือยัง
1. ตรวจ Disk Management โดยคลิกขวาบน Computer เลือก Manage
2. ถ้ายังไม่ถูก Mount เข้ามา ให้คลิกขวาบนพาร์ติชันนั้น และเลือก Mount

ตรวจสอบว่ากำหนดชื่อไดรฟ์หรือยัง? (Drive Letter)
1. ถ้ายังไม่มีชื่อไดรฟ์ ให้คลิกขวาและเลือก Drive letter
2. เลือกชื่อไดรฟ์ที่ต้องการ

ตรวจว่ากำหนดสิทธิ์ใช้งานให้กับ User ที่เราใช้หรือยัง?
1. คลิกขวาบนไดรฟ์ที่ต้องการจะกำหนด และเลือก Properties
2. คลิกแท็บ Security
3. คลิกชื่อ User ที่เราใช้
4. คลิก Edit
5. คลิกชื่อ User ที่เราใช้
6. เช็กรายการ Allow กับทุกรายการ
7. คลิก OK

หรือทำ Take ownership จากคลิกขวาบนไดรฟ์ที่ต้องการและ
เลือก Take ownership 

ส่วนวิธีสร้างรายการ Take ownership ไว้บนเมนูคลิกขวา
ทำได้ดังนี้ 

Take ownership
ทำเป็นไฟล์ .reg ด้วย Notepad 

 

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

แล้วคลิกขวา Merge ที่เลือกครับ  แล้ว Reboot จะมีรายการ Take ownership บนเมนูคลิกขวาบนไฟล์ที่เลือกครับ

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 เพิ่มรายการ Copy To และ Move To ให้กับเมนูคลิกขวาใน Explorer
บันทึกรายการต่อไปนี้ในไฟล์ Notepad

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

 

 

กำหนดนามสกุลเป็น .reg เช่น
กำหนดชื่อเป็น "CM.reg" ในเครื่องหมายคำพูด ตอนกำหนด File | Save
แล้วคลิกขวาบนไฟล์นี้ และเลือก Merge

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ปัญหาไอคอนหายหลังจากติดตั้ง Windows 7 ใหม่

1. คลิกขวาบนไอคอนที่ต้องการ และเลือก Properties
2. คลิกแท็บ Shortcut
3. คลิก Change icon
4. คลิก Browse หาไฟล์ที่มีไอคอนนี้อยู่ 
เช่น ไอคอน Explorer หาย ก็เลือกไปที่ C:\Windows\explorer.exe เป็นต้น
5. คลิก OK

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 บันทึก Theme ที่กำหนดกลุ่มภาพเอาไว้ทำดังนี้
1. เปิดโฟลเดอร์ไฟล์ภาพที่ต้องการจะใช้
2. คลิกเลือกไว้ตั้งแต่สองภาพขึ้นไป
3. คลิกขวาเลือก Set as desktop wallpaper
4. คลิกขวาบน Desktop เลือก Personalized
5. คลิกบน Unnamed Theme ตัวใหม่ที่เราเพิ่งกำหนดเข้ามาในข้อ 3
6. คลิกขวาเลือก Save theme และพิมพ์ชื่อที่ต้องการ

ตอนนี้เราจะได้ Theme ภาพที่ Shuffe (สับเปลี่ยน) ได้แล้ว
และยังสามารถกำหนดเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่น แล้วค่อยกลับมาเลือกมันอีก
ในภายหลังได้ด้วย เพราะถูกบันทึกเป็นชื่อไว้แล้ว

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เพิ่มรายการใน Program and Features 

 

เช่น เวลาสุดท้ายที่ถูกเข้าใช้ Link ผู้ผลิตโปรแกรม ฯลฯ

จริงๆ เป็นวิธีการตั้งแต่สมัย Vista

1.เปิด Control Panel | Programs and Features
2คลิกขวาบน Column เลือก More 
3.เลือกรายการที่ต้องการให้แสดงเพิ่มเติม
4. Refresh

แต่น่าเสียดายใน Build 7057 x64 มันกลับยังไม่แสดงรายการ
Last used on

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีแก้ไขให้ติดตั้ง Adobe PDF Printer บน Windows 7 x64 Build ก่อน 7057

หลังจากติดตั้ง Adobe Creative Suite CS4 บน Windows 7 x64 build ก่อน 7057 ซึ่งมี Adobe Acrobat ติดตั้งพร้อมมาด้วย
ปรากฏว่าจะไม่ติดตั้ง Adobe PDF Printer มาให้ด้วย

วิธีแก้ไขทำได้ดังนี้

1. คลิก Start เลือก Control Panel เลือก Devices and Printers
2. คลิก Add a printer
3. เลือก Add a local printer
4. เลือก Use an existing port
5. เลือก Documents\*.pdf(Adobe PDF) จากดร็อปดาน์ลิสต์
6. คลิก Next
7. คลิก Have Disk ...
8. คลิก Browse ...
9. เลือกโฟลเดอร์ C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Xtras\AdobePDF
10. เลือก AdobePDF.ini จากรายการ
11. คลิก OK
12. เลือกรายการ Adobe PDF Converters ตัวที่ 6 นับจากด้านบนลงมาด้านล่าง
13. ตั้งชื่อ printer ตามต้องการ

จบแล้วครับ

ตอนติดตั้งลอง Print test file ดู
พบว่าใช้ได้จริงครับ

ส่วน Windows 7 x64 Build 7057 เป็นต้นมา
PDF Printer ถูกติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
หลังจากติดตั้ง Adobe Creative Suite CS4 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีติดตั้ง Windows 7 และข้อควรพิจารณา
http://monavista.com/webboard/showthread.php?t=14974

ภาพสเก็ตช์การออกแบบ GUI ของทีมออกแบบ Windows 7 
http://chatchawalsupakasem.blogspot....windows-7.html

ลัดผ่านหน้าจอ Log on (ไม่ต้องคลิกที่ไอคอน User account หรือกรอกรหัสผ่าน)
เป็นเคล็ดลับที่มีมาตั้งแต่สมัย Windows XP 

1. กดคีย์ Win+R
2. พิมพ์ control userpasswords2 กด Enter
3. ในไดอะล็อก User Accounts คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกจากบ็อกซ์
User must enter a user name and password to use this computer
4.ตอบยืนยันรหัสผ่าน (ถ้ามี user account เดียว ตอนนี้หลังจาก Restart
ก็จะไม่มีหน้าจอ Log on ให้กรอกอะไรอีกแล้ว แต่จะผ่านเข้าไปยัง desktop เลย)

Note: ใช้เฉพาะกับเครื่องที่บ้าน อย่าทำแบบนี้กับเครื่องในที่ทำงาน
อาจถูกผู้อื่นแอบเข้าใช้เครื่องของเราได้

ปรับให้ทาสก์บาร์แสดงรายการแบบเดิม แทนที่จะยุบรวมอยู่บนไอคอนเดียว
ข้อดีของการเลือกกลับไปใช้แบบเดิม ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่องเว็บหลายเว็บไซต์
และต้องการแยกหน้าต่าง (ไม่ใช่แท็บ) เพื่อแบ่งให้ใช้คนละหน้าต่างกัน
เช่น หน้าต่างแรกสำหรับ Monavista และอีกหน้าต่างสำหรับ Pantip.com
และแต่ละหน้าต่างก็ยังมีอีกหลายแท็บ (หลายกระทู้ ที่จะเปิดค้างไว้ดู ไว้อ่าน)

การทำเช่นนี้ ช่วยให้เราลดจำนวนคลิกบนทาสก์บาร์ได้ 
หากใช้แบบปกติของ Superbar จะต้องคลิกดูภาพตัวอย่างก่อน 
ตามด้วยคลิกบนหน้าต่างที่้ต้องการ 

วิธีกำหนด
1. คลิกขวาบนปุ่ม Start เลือก Properties
2. คลิกแท็บ Taskbar
3. ที่รายการ Taskbar buttons คลิกเลือกไปที่ Combine when taskbar is full
4. คลิก OK

Note:
ความหมายของตัวเลือกอื่นๆ ของ Taskbar buttons:

Always combine, hide labels = รวมหน้าต่างเสมอ และซ่อนไม่แสดงข้อความ เป็นรูปแบบปกติของ Superbar
Never combine = ไม่ต้องรวมหน้าต่างเลย 

เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่ม Power หน้าเคส หรือบนเมนู Start
1. คลิกขวาบนปุ่ม Start เลือก Properties
2. คลิกแท็บ Start Menu
3. ที่รายการ Power button action ค่าเริ่มต้นคือ Shut down (ปิดเครื่องแบบชัตดาวน์)

เลือกตัวเลือกแบบที่ต้องการ ซึ่ง ได้แก่
Log off, Lock, Restart หรือ Sleep

4. คลิก OK

Note: 

แบบ Sleep จะทำงานเหมือน Hibernate หรือจำศีล 
กล่าวคือภายหลังเปิดเครื่องใหม่ จะสามารถเปิดวินโดว์โปรแกรมที่เราเปิดค้างไว้
ก่อนสั่ง Sleep กลับคืนมาด้วย เช่น ค้างที่หน้าจอเอกสารใน Office Word เป็นต้น
*** แต่ระวัง! การใช้ตัวเลือกนี้ด้วย เนื่องจากยังคงเป็นฉบับ BETA/RC เท่านั้น
*** บางครั้งอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ ต้องทำ Repair จึงจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ

ตัวเลือก Lock นั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดด้วยวิธีนี้ สามารถกดคีย์ Win+L ได้เลย
และเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานรวมอยู่กับผู้อื่น เพื่อล๊อคหน้าจอไว้
ขณะที่เราต้องจากไปจากโต๊ะทำงานของเรา เช่น ไปห้องน้ำ ไปหาเอกสารเพิ่มเติม ไปประชุมแบบสั้นๆ เป็นต้น
เพื่อไม่ให้ผู้อื่นแอบเข้าใช้เครื่องของเราในระหว่าง นั้น


 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การทำให้ทาสบาร์เล็กลง

 

คลิกขวาที่ทาสบาร์เลือกProperties ไปที่แถบทาสบาร์แล้วเลือกติ้กตรงuse small iconsกดOK

การแอททิเวตวินโดวส์(เห็นมานถามจัง เลยบอกให้)
เข้าไปที่เวป http://www.microsoft.com/windows/win...-download.aspx
เลือกภาษาและเวอร์ชั้น กดGo
ล๊อกอินด้วยอีเมลล์ของwindows live messenger
กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกดcontinue
น่าจะได้แล้วรอการยืนยันทางอีเมลล์แล้วไปปรับคีย์ไ ด้
Share