[ลับสุดยอด] นัดประชุมคนที่ไป Eniac ครับ

5 replies [Last post]
jizaa616
(Yamamoto Takeshi)
jizaa616's picture

 ทุกท่านที่ไป Eniac พรุ่งนี้นะครับ

 ประชุมคืนนี้ เวลา 20.00 น. หน้าตึก 15 พร้อมแจ้งรายละเอียด และ แจกเสื้อ นะครับ

 ส่วนรถบัสนั้น รถออก เวลา 6.00 น. หน้าตึก 1 นะครับ

 ทราบแล้วเปลี่ยน !  เนื่องจากเวปหลักคือ PI ตอนนี้ยังเสียอยู่ ยังมีท่านที่รู้จักเวปนี้น้อย

 จึงอยากให้ผู้ที่รู้แล้ว กระจายบอกต่อๆกันด้วยนะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
triplesix
(อัครวินท์ ท้าวธงไชย)

E.63
triplesix's picture

รับทราบครับ

heropopeye
(วรสิษฐ์ ศศิศรี)

E.63
heropopeye's picture

พายพัง คนอาจยังไม่ค่อยทราบเรื่องนี้ กระจายปากต่อปาก ให้ไกลที่สุดครับ

choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

เบาๆ สิครับ

คุณจิบอกว่าลับสุดยอด!

tantaii
(แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช)

E.65
tantaii's picture

okk!!

verachai
(วีรชัย เดชเจริญสี)

E.๖๓
verachai's picture

ขอบใจมากจิ มือขวาทำงานได้สมบรูณ์แบบจริงๆ

ปล.จ๊ๆ