กฎการลงทะเบียนเป็นสมาชิก STD และ ข้อตกลงต่างๆ

No replies
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

 

Account information

     1.   Username ขนาดกะทัดรัด เหมาะสม  ห้ามใช้คำสำคัญ คำสงวน คำหยาบคาย หรือคำที่ส่อเสียดต่อสถานการณ์ต่างๆรวามไปถึงเครื่อง (-) ,( _ )

     2.   E-mail address   อีเมล์ที่ทำการระบุจะมีส่วนช่วยในการป้องกันเมื่อ User ลืมรหัสผ่าน

     3.   Password & Confirm password

 

ข้อมูลพื้นฐาน  (โปรดระบุให้ครบถ้วนในข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้)

     1.   ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)   (กรุณากรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน  หากผู้ดูแลระบบตรวจพบจะทำการลงโทษตามกฏของบอร์ด)

     2.   เพศ

     3.   ชื่อเล่น

     4.   วันเกิด

     5.  เบอร์โทร   (จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้เช่นกัน)

     6.   สาขา

     7.   เว็บไซต์   (จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้เช่นกัน)

     8.   อื่นๆ       (จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้เช่นกัน)

     9.   รุ่น E Share