เพิ่มแบนเนอร์ด้านล่างครับ ขอยืม[ขโมย]จากหน้าเว็บหลัก

6 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ผมไปยืมโค้ดเค้ามา ยืมโดยไม่บอกกล่าว เค้าเรียกอะไรนะ !

ก็มาโมใส่แบนเนอร์ของคณะไปด้วยเผื่อจากโฆษณาอะไรก็จะได้โผล่เป็นสไลด์เลื่อนๆ

หวังว่าคงช่วยให้เข้าถึงข่าวสารได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

เมื่อวานผมก็เห็นตอนอาจารย์กำลังใส่พอดี โค้ดแสดงออกมาเต็มหน้าเลย

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ฮ่าๆ ครับ เมื่อวาน ลองๆ ใส่

ต้องใช้ IFRAME เข้าช่วย

aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

เช่นใดของฝากอีกแบนเนอร์ได้หรือไม่อาจารย์

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

อยากฝากแบนเนอร์ต้องแก้โค้ดอะนะ เดี๋ยววันหลังจะสอนไม่ยาก

aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

ขอบคุณคะ 

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

วันนี้ได้ลองเขียนโค้ดแปะแบนเนอร์ด้านล่างแล้วครับใช้ jQuery ทำให้อะไรง่ายๆขึ้นเยอะ

ปรับ format เรื่องวันเวลาใหม่ให้เป็น วัน เดือน ปี ครับ