เปิดเทอมใหม่กับนิสัยใหม่ๆ

5 replies [Last post]
pop50221696
(ปฏิภาณ วีรยวรางกูร)

E.63
pop50221696's picture

ตามหัวข้อเลยนะครับ

จะเปิดเทอมใหม่กันแล้วต้องปรับปรุงนิสัยให้ดีขึ้นนะครับ โตๆกานแล้ว แต่ละคนก้อแก่ขึ้นมากันอีกปีแล้วนะครับสมองก้อต้องพัฒนาตามอายุด้วยนะ 55+Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ใช่ครับ สมองต้องพัฒนา

gatakuza
(คณิน ฉิมคล้าย)

E.64
gatakuza's picture

สาธุ

patipoln
(ปฏิพล จันทบัตร)

E.65
patipoln's picture

หวังว่า จะเปลี่ยนได้

กลัวว่า  จะเปลี่ยนแบบต่ำลง

เหนื่อย

b-nshy
(ณิชยา จันทร์ตา)

E.64
b-nshy's picture

เหมือน นิสัย ยังเดิมๆ

และ สมอง ก้ ยังไม่พัฒนา อีก  ห้าๆ :D

Supat
(ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ)
Supat's picture

ให้มันจริง