รับสมัครงาน จาก SRAB

1 reply [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

พี่ยุฝากข่าวรับสมัครงานจาก บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
(สาขาระยอง) ค่ะ
ไฟล์ดังแนบค่ะ 1 ไฟล์ Excel แต่มี 3 sheet นะจ๊ะ

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
osllos
(อรพิน นพพันธ์)

E.63
osllos's picture

ขอบคุณ อาจารย์หนึ่งมากๆ ค่ะ พอดีว่ามีพี่ เค้ากำลังหางานอยู่พอดีเลยค่ะ