ศูนย์ cannon เปิดที่เซ็นทรัลชล

3 replies [Last post]
ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ศูนย์ cannon เปิดที่เซ็นทรัลชลแล้ว

บริการรับ-ส่งกล้องไปซ่อมที่ศูนย์ใหญ่

ล้างกล้องSLR อันนี้สำคัญเลย เพราะในชลบุรีไม่มีที่ล้างเลย

ใครใช้ cannon ก็สบายไปต่อนึงShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
smo_engineer
(สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
smo_engineer's picture

ตาใสจังค่ะ

tantaii
(แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช)

E.65
tantaii's picture

กะจะไปถอยสักตัว ว่าแต่ 500d กะ 550d รุ่นไหนดีอ่ะครับ

แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ??

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

tantaii wrote:

กะจะไปถอยสักตัว ว่าแต่ 500d กะ 550d รุ่นไหนดีอ่ะครับ

แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ??

ถ้าถามงี้ก้ต้องตอบว่า 550D

ราคาประมาณ3หมื่น