กิจกรรมนิสิต เรื่องชั่วโมงกิจกรรม ด่วนที่สุด

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตรหัส 48 และ 49 ที่ยื่นเรื่องขอจบในปีการศึกษา 2552 รีบตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมโดยด่วน ถ้ายังไม่ครบให้ติดต่อพี่เต้ย กิจการนิสิตเบอร์ 038-352816 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยด่วน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2553 (ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบส่งผลต่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ใครอ่านข่าวแล้วแจ้งข่าวให้เพื่อน ๆทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะShare