หาคนเรียน Refrigeration I เทอม ต้นนี้

10 replies [Last post]
nptdiv
(อิทธิพล คุ้มภัย)

E.63
nptdiv's picture

ถ้ามีบอกกันด้วยนะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nptdiv
(อิทธิพล คุ้มภัย)

E.63
nptdiv's picture

จะได้ได้ขอเปิด TT

s50221746
(ปิติพล แก้วประไพ)

E.63
s50221746's picture

ด้วยคน

nptdiv
(อิทธิพล คุ้มภัย)

E.63
nptdiv's picture

เดี๋ยวรอดู ว่าเยอะป่าวTT สู้ตาย!

pangpond
(ภาคิน หนูนุ่น)

E.62
pangpond's picture

เพื่อนพี่  ฝากบอกว่าเรียนด้วย คน มันติดอยู่ด้วย

 

offbreeze
(กิตติพงษ์ เมฆโหรา)

E.63
offbreeze's picture

เรียนด้วยครับ 2 ตำแหน่ง

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

หาคนเรียนง่ายกว่าหาคนสอนนะ พี่ว่า

kwon
(จักรพล ใจเย็น)

E.63
kwon's picture

เอาด้วย  ๆ  อิอิ  ^_^ 

 

 

-tarant-
(เพชร)

E.64
-tarant-'s picture

อยู่ปี 3 ง่ะ แต่อยากลงด้วย.....ถ้าเปิดของลงด้วยนะครับ

(ผ่าน thermo 2 แล้ว)

Machine
(กิตติศักดิ์ รักพงษ์)

E.62
Machine's picture

อาบังซีด ขอลงด้วยครับ 1 ตำแหน่ง พร้องคณะปี 5 หลายตำแหน่ง

ใครสอนก็ได้ครับไม่เกี่ยง

springfield94
(สักรินทร์ มุนินทร)

E.E 63
springfield94's picture

อาจารย์ไม่เปิดหรอครับ มีคนติดอิกเยอะนะครับ T T