สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 – 21 พ.ค. 2553 นี้

No replies
smo_engineer
(สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
smo_engineer's picture

 

ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา

2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วม เพื่อให้นิสิตได้ปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ และนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้ว น้องๆนิสิตใหม่ยังได้ ทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมๆกัน มีกิจกรรมสนุกสนานคลายเครียดร่วมกันไป และยังได้รับการแนะนำเรื่องต่างๆจากรุ่นพี่ อีกทั้งยังเป็นการสอนรุ่นน้องให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยของเราได้เป็นอย่างดี แนะแนววิถีการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ทั้งนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงได้จัดให้มีโครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 นี้

หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะมาช่วยงานกับทางสโมสรนิสิตฯ สามารถติดต่อได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรมShare