อีเมล์ช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือ?‏

3 replies [Last post]
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

Your personal email can save THE WORLD with “One email One Tree” campaign. Just choose your preferred area and then click. 

 

http://www.lge.com/th/lgpop/

LG Life's Good 

ช่วยโลกให้เย็นขึ้นด้วยหนึ่งอีเมล์ของคุณ กับแคมเปญแรกในประเทศไทย ที่ให้คุณปลูกต้นไม้ออนไลน์แบบเรียลไทม์ 

หนี่งอีเมล์ต่อหนึ่งต้น ลดภาวะโลกร้อนด้วยอีเมล์ของคุณ ให้ปลูกต้นไม้ผ่านออนไลน์แบบเรียลไทม์  ถ่ายทอดสดทุกขั้นตอน คลิกเพื่อปลูกได้ที่นี่ 

http://www.lge.com/th/lgpopShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

เอางานที่ร่วมทำกับพี่ที่บริษัทมาให้ชาว cpe  ช่วยเล่นนะจ๊ะ

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เล่นไงครับ

aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิ๊กพื้นที่ว่างหน้าเวปคะ  จากนั้นระบบจะทำการปลูกต้นไม้ให้  แล้วจะให้เรากรอกชื่อและ e-mail เพื่อยืนยันการปลูก  เล่นง่ายๆคะมีอะไรสงสัยถามได้ทันทีคะ