แจ้งเรื่องเกรดวิชา English speaking I ออกแล้ว

No replies
naytawan
(นายคมตะวัน ฝีปากเพราะ)
naytawan's picture

พี่น้อง MME sec 820 ดูได้ที่ฝ่่ายการศึกษาน่ะครับ(ตรงที่เช็คเกรดตัวเองน่ะครับ)Share