บอร์ด offline สี่วันเพราะ switch ดับ

6 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

บอร์ด offline สี่วันเพราะ switch ดับ ไม่มีคนดูเพราะไปสัมนาคณะกันหมด

ตอนนี้ได้ไปเปิด Switch ใหม่อีกรอบแล้วShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
osllos
(อรพิน นพพันธ์)

E.63
osllos's picture

ขอบคุณค่ะอาจารย์

Poonna Yospanya
(ปุณณะ ยศปัญญา)

E.51
Poonna Yospanya's picture

Murphy's Law จริงๆ วันแรกที่เดินทางไปมันก็ล่มเลย เหมือนมันรอจังหวะล่มตอนไม่มีคนอยู่ยังไงยังงั้น :)

Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว ขอบคุณครับ

Bpui
(นีรชา ฤทธิ์ขจร)

E.63
Bpui's picture

ดีใจจัง

มีที่สถิตแล้วววววว

 

^_^Bpui+_+

NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

มันคงน้อยใจว่าไม่มีใครมาดูแล เลยดับชีวิตตัวมันเองเลย ฮ้าๆ

natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

เกินสี่วันยังหว่าเนี่ย