01206311Manufacturing Processes I

15 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

มาแล้วค่ะ

ไปดูกัน..Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

เส้า F งะ T^T

ipikza
(พงศธร เลิศรุจิวงศ์)
ipikza's picture

ทำใจท๊อป นึกว่าจะรอดไปทุกตัวซะแล้ว

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

เออดิวะ แม่ง เศร้าจิต T^T

รอลุ้นอิ้งAอยุ่เนี่ย เหอๆ

fasai
(พิชชาภรณื สิมสีดา)
fasai's picture

รู้สึกรอดตัวเรย แต่เจอเทอมหน้าอีกอะต้องลงเกิน เหนื่อยรอเรย แงงงงงงงงงงง

fasai
(พิชชาภรณื สิมสีดา)
fasai's picture

ท๊อบรอบหน้าเอาซีขึ้นไปเลยสู้ๆว่าแต่จะลงพร้อมเขามะนิ

ipikza
(พงศธร เลิศรุจิวงศ์)
ipikza's picture

fasai wrote:

ท๊อบรอบหน้าเอาซีขึ้นไปเลยสู้ๆว่าแต่จะลงพร้อมเขามะนิ

ลงหลายตัว ตัวเลือกเยอะเมนูก้เอาAไปสิ

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

ipikza wrote:

fasai wrote:

ท๊อบรอบหน้าเอาซีขึ้นไปเลยสู้ๆว่าแต่จะลงพร้อมเขามะนิ

ลงหลายตัว ตัวเลือกเยอะเมนูก้เอาAไปสิ

 

แหมะ!! เอาแค่Bพอมั้ง Aเยอะไป ห้า ๆ

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

อ่อ ลืมบอก เทอมหน้าคงยังไม่ลงอะ มะไหวจะเครีย อ่อนเพลียจะเรียนวิชานี้ ฮ้าๆ

natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

เกรดอิ้งออกมะไหร่บอกเค้าด้วยน้า

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

natnutnatty wrote:

เกรดอิ้งออกมะไหร่บอกเค้าด้วยน้า

 

เหมือนว่าจิมส่งไปที่ECCแล้วอะ

แต่ยังมะถึงฝ่ายการศึกษาเราอะ

แต่โดนัทได้Aนะ คิคิ ดีใจได้เลย ฮ้า ๆๆๆๆ

natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

ตะเองรู้ด้ายงัยอ่ะ ตะเองโทรไปหาจิมมาหรอ

แล้วเค้าก้อไปดูเกรดในล็อกอินมาหล่ะ

ปรากฏว่า manu เกรดเค้าเพิ่มดั้ว ไม่รู้ว่าอันไหนมันหลอกกันแน่

ได้ตั้งซีเชียวหล่ะ

คิดถึงนะจ๊ะตะเอง

natnutnatty
(สิทธิพันธ์ โพธิ์งาม)

E.64
natnutnatty's picture

ไปดูในเว็ปของ IE มาหล่ะ

เห็นมีคนบอกว่า เกรดจะเพิ่มขึ้น 1 ประจุ

ลองเข้าไปดูในล็อกอินจิ

เกรดเค้าขึ้นดั้ว ถ้าจิงก้อดีเลยหล่ะ เน้อๆๆๆ

 

______________________________________

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

แล้วเค้าจะรอดFไหมงะ หรือจะเปน F+  เศร้างะ T^T

topzaman
(วิทยา จันทร์ลาว)
topzaman's picture

สรุป มันมะเพิ่มอะโดนัท

Fเต็มตรีนเลย T^T

เบื่อจะเรียนจิงๆวิชานี้   แง่ม ๆๆๆ

 

ipikza
(พงศธร เลิศรุจิวงศ์)
ipikza's picture

เกรดอิ๊งออกแล้วในระบบ