ขอทราบเกรดวิชา01250455ค่ะ

1 reply [Last post]
ratchadaporn
(รัชฎาพร คำภู)

E.61
ratchadaporn's picture

พี่โอ้ขาขอทราบเกรดวิชา Electric Power System Lab 01205455 ค่า ขอบคุณค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เดี๋ยวประกาศให้นะคะ ขอประกาศของอ.สุภัทรชัยก่อนนะคะ