อยากรู้เกรดวิชา 01205201 ครับ

3 replies [Last post]
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน
()
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน's picture

พอดีผมไปลงกับเด็กอุต ของอ.จักรกฤษณ์ อาทิตย์ตั้ง

จบไม่จบก้อตัวนี้แหละครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

พรุ่งนี้ๆๆ นะคะ น้องๆ

sunun555
(นู๋นัน-555)

E.60
sunun555's picture

จบไม่จบก้อตัวนี้แหละครับ

________________________

ใช่พี่ที่ชื่อณัฐพล ที่เรียนอยู่ปี 6 ไฟฟ้าหรือเปล่าค่ะ

แล้วจะจบแน่หรอ 5555

s.pornnisa
(พรณิษา ศิริเลิศ)

E.e.64
s.pornnisa's picture

ดูที่ไหนอ่ะ

ไม่เห็นมีเลย