กิจกรรมหลังปิดภาคเรียน

7 replies [Last post]
buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

เป็นไงกันบ้างครับกับการปิดภาคเรียน มา update กันหน่อยครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ส่งรูปก่อนสอบมาให้ดูก่อนครับ

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

รูปนี้สร้างภาพกันนิดหน่อย

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ขยันกันสุด ๆ

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

หลังสอบ  เป็นไงกันบ้างครับท่าทางจะหมดแรง

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ท่าทางตุ่นจะใช้พลังในการสอบเยอะไปหน่อย

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

ดูสิ สอบเสร็จถึงกับกุมขมับเลย

buaa
(พงศ์พัชร บัวเพ็ชร)
buaa's picture

เกรดออกกันแล้วจะ.....ก่ายหน้าผากกันเลยหรือเปล่าครับบบบ