การจัดตารางตามกลุ่มรายงาน วิชา 01204452 Information Technology Management อ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง

46 replies [Last post]
daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

ให้ผู้ที่เรียนทุกท่านมาโพสตามนี้นะคับ

 

หัวข้อ..............................

รายชื่อสมาชิก

1..................................

2..................................

3..................................

4..................................

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

................................................

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

................................................

 

** ถ้าจัดตารางเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมจะมาโพสไว้ในนี้นะคับ น่าจะเสร็จเรียบร้อยก่อนวันเสาร์ ยังไงก็เตรียมตัวรับชะตากรรมไว้แล้วกัน

 

หมายเหตุ

1.ผมจะยึดกระทู้นี้เป็นหลักนะคับ ไม่รับข้อมูลจากช่องทางอื่น

2.ขอให้โพสให้เสร็จภายในวันพุธนะคับ เพราะผมต้องจัดตาราง เผื่อเกิดติดปัญหาอะไรจะได้แก้ไขให้เสร็จก่อนวันเสาร์

3.ผมจะเข้ามาเก็บข้อมูลจนถึงวันพุธเท่านั้น หลังจากนั้นอาจจะไม่เข้าในกระทู้นี้อีกเลยก็ได้

 
Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture

จะทำการปักหมุดไว้ให้นะคะคุณเดย์โปร  ถึงวันพุธก็จะปล่อยลงเช่นกัน  รีบๆมาลงชื่อกันนะคะ

Happy Valentine Day 

pokamon
(ฐิติมา บุญหนัก)

E.62
pokamon's picture

หัวข้อ ระบบสนับสนุนการเสนอ-ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ : ส่วนการสร้างแบบเสนอ
   
KU E-CURRICULUM : TEMPLATE GENERATOR

รายชื่อสมาชิก

1 นายจเร        ฮั่นตระกูล 49220635

2 นางสาวฐิติมา   บุญหนัก 49220767

3 นายณัฐพล   รัชตะนาวิน 49220817

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

 ว่างวันอาทิตย์ช่วงเช้า วันเสาร์สอบโปรเจ๊คค่ะ อาทิตย์บ่ายสมาชิกติดเรียน ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ ขอตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ กลุ่มแรกเลย ก็ดีค่ะ ^_^

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

pokamon_007@ฮอดเมล์ดอทคอม

daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

ขอบคุณครับ แอดมิน

 

อยากกินหัวหมู หมี่ซั่ว เป็ดย่างMK จังเลย

LovePoison
(ชญานภิศ ฐิติธนภูมิ)

E.63
LovePoison's picture

Sealed

fujikozung
(พันทิวา ศรีอุทัย)

E.KU67 E63
fujikozung's picture

หัวข้อ..ระบบจัดการงานต้อนรับส่วนหน้า

รายชื่อสมาชิกของบ้านพักตากอากาศ

1..น.ส.ธนาภรณ์  ภักไชย 50220375

2..น.ส.พันทิวา  ศรีอุทัย  50220581

3..น.ส.วัลลภา  น้อยยาโน  50220771

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ ว่างเสาร์บ่าย อาทิตย์เช้า,บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

p_thanaporn_แอดhotmail.com

pepdjj
(ดิศดนัย แก้วมีแสง)

E.66
pepdjj's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลินิกบริการด้านผิวพรรณ (Information system for skincare clinic management)

รายชื่อสมาชิก

1.นายดิศดนัย  แก้วมีแสง (เป๊ป) รหัส 49220866

2.นายธนภพ เต็มปรีชา (บอย) รหัส 49220874

3.นางสาวนินญารัตน์ แย้มประชา (แนน) รหัส 49220965

4.นางสาวอังสุมาลย์ หลงขาว (หวาน) รหัส 49221468

วันที่ว่าง: อาทิตย์เช้า

e-mail : pepdjj@gmail.com

Sonice
(ปรียามล กล้าณรงค์)

E.62
Sonice's picture

หัวข้อ ระบบการจัดการอุปกรณ์เน็ตเวอร์ก (NETWORK DEVICES MANAGEMENT SYSTEM)

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวปรีชญา  เกิดมณี    49221021

2.นางสาวปรียามล กล้าณรงค์ 49221039

3.นางสาวพิมวดี   ปุริตาเน    49221104

4.นางสาวอรวรรณ วงเวียน    49221450

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย , อาทิตย์เช้า

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

writing2meแอดhotmail.com

Puynoon
(สุรีรัตน์ เทียนถวาย)

E.63
Puynoon's picture

หัวข้อ ระบบสนับสนุนการจัดการโครงการ 

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวกุลธิดา    จันทราทิพย์ 50220045

2.นางสาวจวงจันทน์ จันทร์กระจ่าง 50220094

3.นางสาวสิริลักษณ์  ชามะสนธิ์    50221001

4.นางสาวสุรีรัตน์     เทียนถวาย   50221043

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

อาทิตย์เช้า

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

puynoon_numnim@hotmail.com

art02
(วิริทธิ์พล อุ่นอกพันธ์)

E.67
art02's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรพัฒน์  สันธนะโยธิน  50220334

2.นางสาวปิยานุช  วิจิตกุลสวัสดิ์  50220516

3.นายวิโรจน์  อุ่นอกพันธ์    50220813

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)       

art_gb_แอดฮอทเมลล์ดอทคอม

Ter
(ถนัดกิจ พันธ์วรการ)
Ter's picture

หัวข้อ การพัฒนาระบบสาระสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการติดตั้งซอฟแวร์วางแผนทรัพยากรขององค์กร

รายชื่อสมาชิก

1.นายถนัดกิจ  พันธ์วรการ  50220292

2.นางสาวธัญญธร  ผิวผ่อง  50220409

3.นางสาวพัชราภรณ์  ปุกแก้ว 50220573

4.นางสาวเรวดี  ยมแก้ว  50224658

 

ว่างวันเสาร์บ่ายค่ะ

e-mail

tanadkid_tata  แอด hotmail.com

 

sOulmate
(จิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์)

E.63
sOulmate's picture

หัวข้อ การพัฒนาระบบตรวจสอบประเภทของรถและตู้สินค้าสำหรับประตูอัตโนมัติที่ท่าเรือ

รายชื่อ

1. นางสาว จิรารัตน์       หงษ์เวียงจันทร์        50220177

2. นางสาว ธนาพร          เล้าหะชัย            50220367

3. นางสาว ประภัทรพร  ไชยชมภู                50220508

4. นางสาว พรพิมล         จันทสอน            50220557

ว่าง  -->> เสาร์บ่าย  ค่ะ

e-mail -->> gun-and-gun at hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะ Wink

Puynoon
(สุรีรัตน์ เทียนถวาย)

E.63
Puynoon's picture

แก้ไข!!
หัวข้อ
ระบบสนับสนุนการจัดการโครงการ 

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวกุลธิดา    จันทราทิพย์ 50220045

2.นางสาวจวงจันทน์ จันทร์กระจ่าง 50220094

3.นางสาวสิริลักษณ์  ชามะสนธิ์    50221001

4.นางสาวสุรีรัตน์     เทียนถวาย   50221043

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

puynoon_numnimแอดhotmail.com

hanoiii
(ศิริรัตน์ ประดับ)

E.๖๓
hanoiii's picture

หัวข้อ.........ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหน่วยทหารของกองทัพบก

รายชื่อสมาชิก

        นายอภิไชย   ดวงบุปผา        50221092

       นางสาววรรณิศา  คงสุข        50220706

       นางสาววิสสุตา    พวงสวน     50220839

       นางสาวศิริรัตน์   ประดับ       50220904

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

................................................ เสาร์บ่าย & อาทิตย์ทั้งวัน

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

................................................  ko_rn_kub(at)hotmail...

duckey359
(วรวุธ เกตุศรีบุรินท์)
duckey359's picture

หัวข้อ: ระบบจัดการการบ้านผ่านเว็บ

1นายเชิดศักดิ์ ลิมปนันท์จิต 50220250

2นาย พีระ สุวรรณกาศ 50220599

3นายวรวุธ เกตุศรีบุรินท์ 50220714

4น.ส.วิลาสินี อินทร์วิเศษ 50220821

วันที่ว่าง อาทิตย์เช้า

e-mail ducklast@hotmail.com

nanaya
(นาวี เอกกวี)

E.63
nanaya's picture

หัวข้อ ระบบจัดการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

รายชื่อสมาชิก

1. นาย ชัยนิตย์ ทองประเสริฐ 50220243

2. นาย ธวัช เพประโคน        50220391

3. นาย นาวี เอกกวี             50220474

4. นาย มานะ วงษ์ทอง         50220664

เวลาที่สะดวก : อาทิตย์ เช้า-บ่าย ครับ

e-mail ที่สะดวกในการติดต่อ : hum_rb@hotmail.com

Attawut
(อรรถวุฒิ ซื่อฐากร)

E.62
Attawut's picture

หัวข้อ โครงการอิมพลีเมนท์ SAP R/3 : โมดูลการขายและการกระจายสินค้าของธุรกิจโทรคมนาคม

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาวอาริสา ธนดำรงพัฒนา รหัส 49220296

2. นายฉัตรบดินทร์ พรชัยวัฒนากร  รหัส 49220692

3. นายโชคชัย วิชาชูเชิด  รหัส  49220742

4. นายอรรถวุฒิ ซื่อฐากร  รหัส  49221443

วันที่ว่าง: อาทิตย์เช้า - บ่าย

e-mail : atta.pro@gmail.com

 

Numtarn
(จิราพร เทียนกิ่งแก้ว)

E.63
Numtarn's picture

หัวข้อ ระบบบริหารจัดการรายการทรัพย์สินก่อสร้างแบบออนไลน์

รายชื่อสมาชิก

1. นายเกียรติคุณ      กาวิละ              50220086

2. นางสาวจิราพร      เทียนกิ่งแก้ว        50220151

3. นางสาวเบญจสิริ    ตั้งจิตลิขิตสกุล      50220482

4. นายอนุรุทธ์         ส่งสกุล              50224666

วันที่ว่าง   ::   เสาร์บ่าย

e-mail   ::   ton_tarn_j27@hotmail.com

aomkungza
(จันทิมา เจริญศิลป์)

E.63
aomkungza's picture

หัวข้อเรื่อง "ระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี XML"

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวจันทิมา เจริญศิลป์        50220110    T02
2.นางสาวนัฐพร ฤทธิ์ขจร          50220458    T02
3.นางสาวนัฐพรรณ ฤทธิ์ขจร         50220466    T02
4.นางสาวศรินยา โชติวัฒนา        50220896    T02

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ
ว่าง เสาร์บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)
jantima700@hotmail.com

fillypooh
(จุฑารัตน์ เชื้อบุญจันทร์)

E.62
fillypooh's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันพระบรมราชนก  กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาววรลักษณ์   ประทุมมา       49220247

2.นายณัฐกรรฐ์        รัตนศีล          49220619

3.นางสาวจุฑารัตน์    เชื้อบุญจันทร์   49220676

4.นางสาวฤกษ์ระวี     พันธ์ลุกา       49221179

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ

เสาร์บ่าย , อาทิตย์เช้า

e-mail

filly_poohแอดhotmail.com

1adam12
(เกริกไกร ฉันทเลิศวิทยา)

E.63
1adam12's picture

..

ชื่อหัวข้อ : ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งวัตถุอันตราย

รายชื่อ สมาชิกกลุ่ม

เกริกไกร 50220052

จิรวัฒน 50220144

วิทยา 50220789

ศุภชัย 50220938

 

วันที่ว่างอ่ะนั่นนะ

วัน .........  เสาร์ บ่าย  .........   

เมลล์อ่ะนะ

kregkri แอด เมลล์ร้อน

i_love_omletz แอด เมลล์ร้อน

ancharee
(อรรชรี บุญศรี)

E.66
ancharee's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป

รายชื่อสมาชิก

1.นายบุญช่วย      รักสม       49220981

2.นางสาวหัสฤษา  โพธิ์อ่อน   49221419

3.นางสาวอรรชรี   บุญศรี      49221435

4.นายอิสรายุว์      ทองน้อย  49221500

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ

อาทิตย์เช้า

e-mail

lonely_route(แอt)ฮอtเมล์.คอm

arm
(นายอาร์ม ภักดีวงษ์)

E.66
arm's picture


หัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับบริการ Track and Trace ของไปรษณีย์ไทย

รายชื่อสมาชิก

1. นาย จิตติชาญ  สุวรรณจินดา  50220136

2. นาย ศรัณยพงศ์ ชื้นประไพ   50220888

3. นาย อาร์ม ภักดีวงษ์    49221492

เวลาที่สะดวก : เสาร์บ่าย ,อาทิตย์ เช้า-บ่าย ครับ

e-mail ที่สะดวกในการติดต่อ 

crazy_armmy(แอด)h o t m a i l(ดอท)com

arm
(นายอาร์ม ภักดีวงษ์)

E.66
arm's picture

ขอแทรกนิดนึงครับ  เวลาเรียน ไอที ปกติ คือ เสาร์บ่าย ไมใช่หรอครับ 

แต่ทำไมลงเวลาว่างกัน บางกลุ่ม เป็นวันอาทิตย์ อย่างเดียว   - * -

daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

arm wrote:

ขอแทรกนิดนึงครับ  เวลาเรียน ไอที ปกติ คือ เสาร์บ่าย ไมใช่หรอครับ 

แต่ทำไมลงเวลาว่างกัน บางกลุ่ม เป็นวันอาทิตย์ อย่างเดียว   - * -

 

เออ นั่นสิ

ช่างสังเกตจริงนะนาย

hunsa
(หรรษา สะอาดเอี่ยม)

E.66
hunsa's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบํารุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวขนิษฐา   บุญทัน       49220601

2.นางสาวผกากรอง  มากโม   49221054

3.นางสาวศิริวรรณ  พูลสวัสดิ์     49221328

4.นางสาวหรรษา  สะอาดเอี่ยม    49221393

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ

เสาร์บ่าย

e-mail

hunsa_ning@hotmail.com

nun_ku_lovebiemakmai
(จารุวรรณ ศรมีทอง)

E.63
nun_ku_lovebiemakmai's picture

หัวข้อ การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล Oracle ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวจารุวรรณ   ศรมีทอง           50220128

2.นายเจษฏา          ยิ้มวิลัย            50220193

3.นายพรหมบัญชา    เจียมพานทอง     50220565

4.นายสรายุทธ        อรุณวิศวกุล        50220979

 

วันเวลาที่ว่างจริงๆ

เสาร์บ่าย

 

e-mail

nun-hp1@hotmail.com

pookka009
(นัฐพรรณ ฤทธิ์ขจร)

E.63
pookka009's picture

หัวข้อ ระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีXML

รายชืื่อสมาชิก

1.นางสาวจันทิมา เจริญศิลป์   50220110

2.นางสาวนัฐพร  ฤทธิ์ขจร   50220458

3.นางสาวนัฐพรรณ  ฤทธิ์ขจร  50220466

4.นางสาวศรินยา  โชติวัฒนา 50220689

เวลาว่างจริงๆวันเสาร์บ่าย

 

e-mail pookka009 at hotmail.com

WingzDiamond
(เพชรภูมิ พุ่มแจ้ง)

E.63
WingzDiamond's picture

หัวข้อ  Asset Management System for Department of Computer Engineering

(ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รายชื่อสมาชิก

นายพูลศักดิ์ ปิดกันภัย 50220607
นายเพชรภูมิ พุ่มแจ้ง 50220615
นายวีรชัย เดชเจริญสี 50220854
นายศุภกิจ จิระศิริโขติ 50220920

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

วันเสาร์บ่าย (only นะฮะ)

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

petty123_rag(แอด)hotmail.com

excitez
(พณรัฐ โชติแดง)

E.62
excitez's picture

หัวข้อ  ระบบสารสนเทศทางการจัดการสำหรับงานการขายคอมพิวเตอร์แบบธุรกิจกับธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตเฉพาะส่วนหน้า

รายชื่อสมาชิก

1.กิตติพิชญ์ เพ็ญจันทร์ 50220037

2.ทิพยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์ 50220326

3.พณรัฐ โชติแดง 49221070

4.ปกรณ์ เจนโชติสุวรรณ 49220999

เวลาว่างจริงๆ เสาร์-บ่าย,อาทิตย์-เช้า

e-mail ---> most_za@msn.com  

varn
(พงศธร ผลพฤกษา)

E.63
varn's picture

หัวข้อ ระบบจัดการให้เช่าอุปกรณ์เเบบออนไลน์

รายชืื่อสมาชิก

1.นายทินลักษณ์ จันทนาคา  50220318

2.นายพงศธร  ผลพฤกษา  50220524

3.นายพงศ์พัฒน์ จันทร์เเก้ว  50220532

 

เวลาว่างจริงๆวันเสาร์บ่าย

 

e-mail pongsaton_varn at hotmail.com

daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

ด่วน!! การจัดตารางตามกลุ่มรายงาน วิชา 01204452 Information Technology Management อ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง‏

 

ตอนนี้กลุ่มที่ว่างวันเสาร์บ่ายมี 12 กลุ่ม ซึ่งเราต้องการแค่ 8 กลุ่ม
 
ดังนั้นเราต้องการผู้เสียสละย้ายไปวันอาทิตย์เช้า-บ่าย จำนวน 4 กลุ่ม
 
ถ้าหากไม่มีผู้เสียสละ ผมจำเป็นจะต้องย้ายให้เอง
 
ใครมีเหตุผลอะไรก็โพสไว้ในนี้นะคับ
 
ยังไงผมขอคำตอบภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืน หรือภายในเวลา 23.59 น.
 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

หมายเหตุ ผมได้ส่งเมลไปให้กลุ่มที่ว่าง เสาร์-บ่าย ทุกกลุ่มแล้ว ยังไงช่วยฝากบอกเพื่อนในกลุ่มด้วย

sOulmate
(จิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์)

E.63
sOulmate's picture

แก้ไข ขอย้ายวันค่ะ !!!

เนื่องจากเสาร์บ่ายล้น

หัวข้อ การพัฒนาระบบตรวจสอบประเภทของรถและตู้สินค้าสำหรับประตูอัตโนมัติที่ท่าเรือ

ว่าง  -->> จากเสาร์บ่าย เป็น  อาทิตย์บ่าย ค่ะ

e-mail -->> gun-and-gun at hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะ Wink

yumekung
(ธีรพัฒน์ สันธนะโยธิน)

E.63
yumekung's picture

วันอาทิตย์ ผมติดธุระกับทางบ้านครับ 

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการดูแลและตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

รายชื่อสมาชิก

1.นายธีรพัฒน์  สันธนะโยธิน  50220334

2.นางสาวปิยานุช  วิจิตกุลสวัสดิ์  50220516

3.นายวิโรจน์  อุ่นอกพันธ์    50220813

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย

 

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)       

art_gb_แอดฮอทเมลล์ดอทคอม

tangmay
(น.ส.วรรณริศา สิงห์หานนท์)

E.62
tangmay's picture

หัวข้อ  ระบบจัดการประมวลการสอนออนไลน์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รายชื่อสมาชิก

1นายณัฐพล บูรณ์เจริญ

2นายธีรวุฒิ แทนสระน้อย

3นางสาว วรรณริศา สิงห์หานนท์

4นางสาว สุรีรัตน์ พัฒพันธ์

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

วันอาทิตย์ เช้า ค่ะ

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

tangmay_1987 ้ (hotmail)

crazykiku
(วรรณนิภา ริยะอุด)

E.62
crazykiku's picture

หัวข้อ ระบบสารสนเทศสำหรับรายงานเพื่อผู้บริหารรายชื่อสมาชิก

1. นายจีระวัตร์ มีพิมล        49220605

2. นางสาววรรณนิภา ริยะอุด 49221229

3. วันทณี สำราญสุข         50220763

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

crazy_kiku02 at hotmail

numnimm
(สุวัฒน์ สังขยานนท์)

E.67
numnimm's picture

หัวข้อ   การจัดการข้อมูลจากระบบควบคุมการเข้าใช้งาน

รายชื่อสมาชิก

1 นาย สุเมธ   กองผุย  50221035

2 นาย สุวัฒน์  สังขยานนท์   50221050

3 นาย  เอกวัส   มัจฉาชีพ    50221167

 

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ (เพราะมีคนติดเรียน ติดสอบหลายคน)

เสาร์บ่าย,อาทิตย์เช้า-บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)

i2omeo_boat @  hotmail.com

aomkungza
(จันทิมา เจริญศิลป์)

E.63
aomkungza's picture

หัวข้อเรื่อง "ระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี XML"

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวจันทิมา เจริญศิลป์        50220110    T02
2.นางสาวนัฐพร ฤทธิ์ขจร          50220458    T02
3.นางสาวนัฐพรรณ ฤทธิ์ขจร         50220466    T02
4.นางสาวศรินยา โชติวัฒนา        50220896    T02

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ
ว่าง เสาร์บ่าย

e-mail (ขอคนที่สามารถติดต่อได้ด่วนที่สุด)
jantima700@hotmail.com

 

ที่บอกว่าโพสต์ ซ้ำกันอ่ะพี่ ขอเป็นวันอาทิตย์บ่ายแล้วกันนะ กลุ่มแรกๆอ่ะพี่ ขอบคุณค่ะ

-อ้อม #3-

npj2
(เกียรติคุณ ทัศนวิภาส)

E.62
npj2's picture

หัวข้อเรื่อง "ระับบจัดการการบินพาณิชย์"

รายชื่อสมาชิก

1.เกียรติคุณ ทัศนวิภาส 49220593 t02
2.ณัฐภูมิ พงษ์อนันทโชค 49220833 t02
3.กิตติคุณ อิทธิประภากุล
4.อาทิตย์ ครุฑใจกล้า

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ
ว่าง เสาร์บ่ายเท่านั้น

กลุ่มที่สองเท่านั้น เพราะต้องไปสอบโปรเจค

มีปัญหาคุยกับหื่นได้

daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

ตารางออกแล้ว

 

คลิ๊กเลย

wongwian
(อรวรรณ วงเวียน)

E.E62
wongwian's picture

ระบบการจัดการอุปกรณ์เน็ตเวอร์ก

สมาชิก

1.พิมวดี

2.ปรีชญา

3.ปรียามล

4.อรวรรณ

วันเวลาที่ว่าง อาทิตย์เช้า ค่ะ

//ขออภัย ที่มาโพสช้าไป

art02
(วิริทธิ์พล อุ่นอกพันธ์)

E.67
art02's picture

กลุ่ม   ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ทำไมมีทั้งสองอันล่ะคับ

วันเสาร์ บ่าย ลำดับ 2  กับ  อาทิตย์ บ่าย  ลำดับ 9

HoneyTM
(ศุภวัฒน์ โพยมรัตน์)

E.63
HoneyTM's picture

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขายอุปกรณ์ทางด้าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์
[Sales management information system of computer networking product]

รายชื่อสมาชิก

1.ชญานภิศ ฐิติธนภูมิ 50220649
2.มัณฑนา ย่าพรหม   50220656
3.วศิน มงคลสาร      50220730
4.ศุภวัฒน์ โพยมรัตน์  50220953

วันเวลาที่ว่าง อาทิตย์เช้า

nhoynahhipแอดhotmailดอทคอม

npj2
(เกียรติคุณ ทัศนวิภาส)

E.62
npj2's picture

เพื่อนเดย์โปรครับ

ขอเป็นกลุ่ม 2 ละกันนะคับ

กลัวเข้าไม่ทันคับ

เพราะต้องไปเซตของเรื่องโปรเจคด้วย

นะครับ

daypro
(ณัฐพล บูรณ์เจริญ)

E.62
daypro's picture

เนื่องจากมีบางกลุ่มเพิ่งมาโพสและผมจัดตารางผิดพลาด เลยต้องมาอัพเดทตารางใหม่

และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

>> ตารางอัพเดท <<

 

ขอให้ยึดตารางนี้เป็นหลักนะคับ

fillypooh
(จุฑารัตน์ เชื้อบุญจันทร์)

E.62
fillypooh's picture

ขอเปลี่ยนชื่อหัวข้อ  จาก

หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันพระบรมราชนก  กระทรวงสาธารณสุข

 

เป็น

ห้วข้อ  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประชุม กรณีศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาววรลักษณ์   ประทุมมา       49220247

2.นายณัฐกรรฐ์        รัตนศีล          49220619

3.นางสาวจุฑารัตน์    เชื้อบุญจันทร์   49220676

4.นางสาวฤกษ์ระวี     พันธ์ลุกา       49221179

วัน-เวลาที่ว่างจริงๆ

เสาร์บ่าย , อาทิตย์เช้า

e-mail

filly_poohแอดhotmail.com

sacrifice
(ชื่อ นามสกุล)
sacrifice's picture

...