วิธีแก้ปัญหา windows xp limited or no connectivity

No replies
saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

เคยเจอและเป็นกันไหมครับ เวลาที่อัพเกรดวินโดวส์มาใหม่ๆ เช่น อัพเกรดจากวินโดวส์xp เป็น วินโดวส์xp sp2 หรือใช้งานคอมฯ เล่นเน็ตอยู่ดีๆ แล้ววินโดวส์แจ้งข้อความเตือน

 

Local Area Connection
This connection has limited or no connectivity. You might not be able to access the Internet or some network resources.”

 

สาเหตุ ปัญหานี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันครับ เช่น
- IP, Subnet Mask, Gateway, DNS ที่เคยเซ็ตตั้งค่าไว้ถูกเคลียร์ หรือหายไป
- เครื่องDHCPหรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คสำหรับแจกจ่าย IP มีปัญหา หรือการ์ดแลนมีปัญหา หรือไฟล์ driver หาย
- Router รีเซ็ตค่ากลับไปเป็น default จากโรงงาน หลังจากเกิดไฟตก ไฟดับหรือไฟกระชาก
- เกิดจากปัญหาที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(I SP)
เป็นต้น


แนวทางแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหานี้ ก็จะต้องไล่เช็ค ไล่ตรวจสอบไปทีละ step ตามขั้นตอน ไล่ตั้งแต่
- ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) ที่เราใช้บริการอยู่
- เช็ค ตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอ ร์เน็ต เช่น Modem, Router, Lan card เป็นต้น ว่ามันยังทำงานปกติอยู่ดีหรือไม่ ช่องเสียบสายแลน หรือสายแลนขาดหรือโดนหนูกัดไปหรือเปล่า
- เช็ค ตรวจสอบ driver ของ Lan card ที่ Control Panel > System > Hardware > Device Manager > Network adapter ว่ายัง working properly หรือไม่มีปัญหาใดๆ
- เช็ค ตรวจสอบ DHCP Server ว่ายังทำงานปกติดีหรือไม่ หรือว่าเครื่องแฮงค์ หรือมีปัญหา โดนไวรัสเล่นงาน หรืออื่นๆ
- กรณีที่ใช้ Wireless network ให้เช็ค ตรวจสอบ Wired Equivalent Privacy (WEP) key ว่ามีใครแอบมาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง แล้วมันถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจจะตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ให้บริการเป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหา windows xp limited or no connectivity ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ติดตั้ง หรืออัพเกรดวินโดวส์
ลองใช้วิธีต่อไปนี้ แก้ปัญหาดูนะครับ
1. ให้ ดาวน์โหลดไฟล์ Patch Microsoft patch (KB884020)
2. จากนั้น ให้พิมพ์ หรือคัดลอกข้อความต่อไปนี้

 

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\IPSec]
“AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”=dword:00 000002

 

ไปใส่ใน notepad หรือ text editor ใดๆ จากนั้นก็บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .reg (เช่น FixReg.reg ก็ได้)
3. หรือข้ามกันตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ดาวน์โหลดรวมไฟล์ Patch Microsoft patch (KB884020) กับ FixReg ที่นี่
4. จากนั้น เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตกไฟล์ SP2ConnectivityFix.zip ออก แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ WindowsXP-KB884020-x86-enu.exe แล้วติดตั้งและทำตามขั้นตอนที่หน้าจอโปรแกรมแจ้งมา จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย แล้วให้รีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง
5. จากนั้นเมื่อเปิดเครื่องมาใหม่แล้ว ให้ไปดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ FixReg.reg เมื่อมีข้อความขึ้นมาถาม ให้กดปุ่ม Yes > OK
6. รีสตาร์ทเครื่องอีก 1 ครั้ง ก็เรียบร้อยแล้วครับ
ลองนำวิธีนี้ ไปใช้แก้ปัญหา windows xp limited or no connectivity ข้างต้นดูนะครับ

ขอขอบคุณที่มา
Webmonster's Blog
http://webmonster.sapaan.net/windows...nectivity.htmlShare