ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2

7 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

โดยจะแสดงวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ณ โถงทางเดินตึกวิศวะ

นิสิตจะได้ใบงานซึ่งต้องไปศึกษาโครงงานที่นิสิตสนใจและเขียนสรุปลงในใบงาน พร้อมกับโหวตโครงงานขวัญใจ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้ชั่วโมงกิจกรรมดังนี้

ป.2 ด้านพัฒนาทักษะทางทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมง

รายชื่อโครงงานที่แสดงในงานครับ 

 1. ระบบจัดเก็บเงินค่าบริการทางด่วนด้วยบัตร RFID
 2. ชุดควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางขา
 4. อุปกรณ์สำหรับงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้การประมวลผลภาพ
 5. ระบบบันทึกภาพด้วย IP Camera โดย  ควบคุมจาก PC และ Pocket PC
 6. รีโมทควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร
 7. ระบบบ้านปลอดภัย
 8. ระบบเซิฟเวอร์คาราโอเกะแบบสตรีมมิ่ง
 9. GPS Car Tracking
 10. เครื่องช่วยซ้อมตีลูก Table-Tennis
 11. บอร์ดแสดงข้อความประชาสัมพันธ์จาก SMS
 12. นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับองค์กรและผู้พิการทางการได้ยิน
 13. ระบบความคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีสามสีผ่านเครือข่ายไร้สาย
 14. อุปกรณ์เก็บข้อมูลเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 15. ระบบผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นด้วย SMS
 16. ระบบบริหารการจัดรอบแสดงภาพยนต์แบบรวมศูนย์ 
 17. ระบบอัจฉริยะในการเลือกสเป็คคอมพิวเตอร์Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

ใครที่วันนี้ยังไม่ได้ไปดู พรุ่งนี้มีโอกาสให้ไปดูอีกหนึ่งวันนะครับ

มีแต่โปรเจคที่น่่าสนใจ พลาดไปเสียดายแย่เลยนะ ^^

tectou
(นายพงศ์พิชา ชำนาญคิด)

E.62
tectou's picture

ใช่ๆโก้ ไอ้กลุ่มปิงปองไรเนี่ยแหละ น่าดูมากเรย เห็นเค้าว่างั้น

 

Laughing

watcharin
(วัชรินทร์ ศิริตันหนึง)
watcharin's picture

กลุ่มปิงปอง มีแต่สาวๆมาดู

 

Tongue out

choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

วัชรินทร์ อิจฉาหรอ?

watcharin
(วัชรินทร์ ศิริตันหนึง)
watcharin's picture

ม่ายอิจฉาหรอก

มีแต่ผู้หญิง

Smile

nutt
(ณัฏฐวุฒิ มณีชัยสิริโชค)

E.62
nutt's picture

วันนี้มีเดกเดินเรือมาดู รินหื่นทันที

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture