ป้องกันไวรัสทางแฟลชไดร์ด้วย USB Disk Security 5.3.0.12

1 reply [Last post]
saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

USB Disk Security มอบความปลอดภัย 100% ที่จะป้องกันคุณจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งติดต่อ กันผ่านกันทางแฮนดี้ได ร์ฟ หรือทรั้มไดร์ฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลยอดนิยมในปัจจุบัน หากทำการเปรียบเทียบแล้วหละก็ USB Disk Security จะป้องกันคุณจากไวรัสได้ถึง 100 % ในขณะที่ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสตามท้องตลาดทั่วไปไม่ก ล้ารับประกันแม้กระทั่ง การปกป้องคุณ 90% จากไวรัส USB Disk Security เป็นซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีที่สุดมันจะทำหน้ าที่ปกป้องเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณไปตลอด แม้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ต และมันไม่จำเป็นต้องอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสจากอินเตอร์ เน็ตเลยด้วยซ้ำ ต่างจากซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสทั่วไปที่ต้องคอยอัพเดท ฐานข้อมูลไวรัสจาก อินเตอร์เน็ตอยู่บ่อยๆ ซึ่งทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องคอมพิวเ ตอร์ที่ไม่ได้ต่อ อินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ด้วยขนาดที่เล็กกินทรัพยากรของระบบน้อยมากจนแทบไม่รู ้สึก ไม่ทำให้เครื่องช้า บวกกับความเข้ากันได้กับซอฟท์แวร์แอนตี้ไวรัสทุกโปรแ กรมและสามารถติดตั้งได้ ในทุกเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ทำให้ USB Disk Security เป็นซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสจาก USB Drive ที่ดีที่สุดในตอนนี
http://www.zbshareware.com/setup.exeShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

ใช้อยู่ ^^