ปรับปรุงเว็บบอร์ด

No replies
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

-ปิดการใช้งานในส่วนของ ห้องภาพ คลังวิดีโอ 

-ได้ปรับเปลี่ยนเว็บบอร์ดโดยเพิ่มเว็บบอร์ดย่อยของสาขาวิศวกรรมโยธาและเว็บบอร์ดบัณฑิตสาขา(ไม่แยกสาขาวิชา)

- เนื่องจากเว็บบอร์ดไม่สามารถส่งอีเมลได้ ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ https://www.facebook.com/korawit.orkphol เพืี่อให้แอดมินยืนยันสถานะสมาชิกก่อนถึงจะใช้งานได้



Share