[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์](ปี4)แนวปฏิบัติรายวิชา 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'56

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

แนวปฏิบัติตามไฟล์แนบ: 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556

ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับ รายการ แบบฟอร์มและเอกสาร ช่วงเวลา กำหนดส่ง หมายเหตุ
1 การสอบความสมบูรณ์ของโครงงานตามจุดประสงค์เด่น (Beta Version) วศ.ศรช.คต08-เอกสารประเมินการสอบความคืบหน้าความสมบูรณ์ของโครงงาน 3ชุด 2 สัปดาห์ก่อนสอบกลางภาค 3 ธค.56
2 แสดงผลงานในโครงการ "บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'56" เอกสารโปสเตอร์สำหรับแสดงผลงาน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน NSC) ปลายเดือนมกราคม 5-6 กพ.57
3 ส่งเล่มฉบับตรวจแก้ให้คณะกรรมการ เล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มแดง) 3 วันก่อนสอบปลายภาครายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 กพ.57
4

สอบปลายภาครายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สอบความสมบูรณ์ของโครงงานของกลุ่มโครงงานที่สอบไม่ผ่าน)

วศ.ศรช.คต09-เอกสารประเมินการสอบไล่โครงงาน 2สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 20-21 กพ.57
 
5 ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ เล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มแดง) หลังสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 20มีค.57
6 การสอบแก้ตัว วศ.ศรช.คต09-เอกสารประเมินการสอบไล่โครงงาน ภายในภาคเรียนฤดูร้อน(รอการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลตรงกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนต่อไป) 2เมย.57


พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โพสต์ในกระทู้นี้เลยนะครับ

สำหรับไฟล์เล่มโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์.odt ใช้กับโปรแกรม OpenOffice สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.openoffice.org/download/other.html#tested-full และ Font ใช้ TH Sarabun New สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/

ปล.เล่มแดงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ OpenOffice เป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับทุกๆOS เครดิต อ.วัชรพัฐ เมตตานันท (Ver.1.0)

เอกสารและข้อมูลต่างๆสามารถติดตามได้จากลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/folderview?id=0B3RRaHxNq-Z4d3JpMjZVZ0hhLUE&usp=sharingShare