[Data Communication and Computer Networks] สอบถามเรื่องวันชดเชยของวันพุธที่26มิย.

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ลองถามเพื่อนดูครับว่าสะดวกวันไหนเวลาไหน แล้วผมจะสรุปอีกทีครับ (ถ้าไม่ได้คำตอบในนี้ผมจะไปเอาคำตอบในห้องละกัน) =-=Share