[สัมมนา] จำลองการสอบข้อเสนอโครงงาน - EnQueue

57 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ผมจะนับตามกระทู้นี้เท่านั้นนะครับ

ศุกร์ 21 มิย.[10กลุ่ม]
1.สัตว์แสนซนกับคนเถื่อน (Animal Strike) OK
2.เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาว OK
3.Fashion kinectstyle OK
4.
LED Smart Light OK
5.
ป้ายโฆษณา  (Banner) OK
6.
ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน OK
7.
Touch Interaction -exchange-> ตู้ปลาอัจฉริยะ OK
8.โปรแกรมบันทึกข้อมูลการทำงานอัจฉริยะด้วย Thumbdrive OK
9.Instrumental Beats OK
10.Milody Chords  OK

จันทร์ที่ 24 มิย.[10กลุ่ม]
1.The Promotion OK
2.Badminton Trainning System (BTS) OK
3.Windows Controlling by Kinect Application OK
4.เครื่องผสมม๊อคเทลอัตโนมัติ OK
5.ระบบล็อคหรือปลดล็อคประตูผ่านมือถือระบบ android OK ขาดทวีศักดิ์
6.Smart Board with Wii remote OK
7.Intelligent Chemistry Lab Experiments System for Android OK ขาดธนาจิตร
8.What we eat? OK
9.เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ OK
10.
Rain Alert OK

ศุกร์ที่ 28 มิย.[10กลุ่ม]
1.ระบบการจัดการร้านอาหารผ่าน Android OK
2.แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่อยู่นิ่งโดยสามารถลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ ด้วยระบบ Android OK
3.
The Grid: An Exportable Data Grid Library for The Web รอสอบ(แจ้งแล้ว) OK
4.
I-money OK
5.
โปรแกรมวิเคราะห์เสียงดนตรี OK
6.
รั้วเสมือนอัจฉริยะ OK
7.
รถเมล์อยู่ไหน (Where's the bus.) OK
8.
Map from VDO OK
9.
สั่งอาหารผ่านNFC บนระบบ Android -> คำนวณ Vancomisin บน iOS OK
10.
ระบบวิเคราะห์ปริมาณการให้ปุ๋ยจากสีใบข้าว OK

จันทร์ 1 กค. [10กลุ่ม]
1.เครื่องตรวจสอบความสมบรูณ์ของดิน -> กล้วยไม้ OK
2.เกมส์ RPG 2มิติ OK
3.
Automated Trading Assistants OK
4.
Web Application for Memory Forensics OK
5.เครื่องตรวจจับผู้ขับรถที่หลับใน -> 8x8x8 RGB Orbs OK
6.เลเซอร์วัดระยะทาง OK
7.
3D Orbs OK
8.
ตู้ปลาอัจฉริยะ -exchange-> Touch Interaction OK
9.
MiniPool (โต๊ะพลูหรรษา) OK
10.
เกมบนเว็ป OK

ศุกร์ที่ 5 กค. [10กลุ่ม]
1.เว็บไซต์ถาม-ตอบ เพื่อการศึกษา OK
2.
หุ่นยนต์สำรวจท่อ OK
3.
Water level OK
4.
Sonar Portable (โซนาร์แบบพกพา) OK
5.
Network Mangement System OK
6.Help Planet
7.
หุ่นยนต์สำรวจรวจแก๊สรั่วในโรงงาน
8.
Tamagotghi OK
9.
Web application Django ด้วยภาษา Python OK
10.
Raspberry PI Media box OKShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ตัวอย่างการลงคิว

โปรแกรมสอบหัวข้อโครงงานอัจฉริยะ

คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ 48221071

กรวิทย์ ออกผล 48221022

-> จันทร์  

//คิวจะไปลงวันจันทร์แรกก่อน ถ้าเต็มจะไปลงจันทร์ถัดไป คิวจะเรียงตามการมาก่อนหลังนะครับ

กลุ่มที่คนติดเรียนทั้งจันทร์และศุกร์ ให้ลงวันใดวันหนึ่งไว้ แล้วติดต่อผมทางเฟสครับ

Dermis
(จิราวุฒิ เชาวน์สกุล)
Dermis's picture

The promotion

นางสาวปุณยาพร น้อยกาญจนะ 5330300177

นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุล 5330300797

-> จันทร์  

ZoDIaCeVIL
(รัฐภูมิ รอดปั้น)
ZoDIaCeVIL's picture

Badminton Trainning System (BTS)

นายรัฐภูมิ รอดปั้น 5330300495

นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ 5330301033

นายณภัทร บดิการ 53303001319

->วันจันทร์

BEAM
(ธีนาถ สุขป้อม)
BEAM's picture

Windows Controlling by Kinect Application

นายธีนาถ สุขป้อม 5330301050

นางสาววลัยพร พุกผาสุข 5330300991

-> วันจันทร์

armmiie
(สิรภพ สิทธิเดช)
armmiie's picture

สัตว์แสนซนกับคนเถื่อน (Animal Strike)

นายธนายุทธ ลืมนัด 5330300061

นายสิรภพ สิทธิเดช 5330300479

-> ศุกร์

blinkboat
(ธนวัฒ เลิศอนันต์)
blinkboat's picture

เครื่องผสมม๊อคเทลอัตโนมัติ

ธนวัฒ เลิศอนันต์ 5330300894

นิดา ปัญจะ 5330301122

-> จันทร์  

nongtor
(ธงไชย เจนวีรวัฒน์)
nongtor's picture

ระบบล็อคหรือปลดล็อคประตูผ่านมือถือระบบ android

1) นายทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย                    รหัสนิสิต 5330300673
2) นายธงไชย เจนวีราวัฒน์                  รหัสนิสิต 5330300878
 

3) นางสาวอรรณิษา  ฮามิ                    รหัสนิสิต 5330301017

-> จันทร์

FroZeN_AcC_
(นวพงศ์ ศิริสรรพ)

E.66
FroZeN_AcC_'s picture

Smart Board with Wii remote

1. นายนวพงศ์   ศิริสรรพ  รหัสนิสิต  5330301068

2. นายพิเชษฐ์   ฉิมท้วม   รหัสนิสิต  5330301149

-> วันจันทร์

dizzily
(นัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์)
dizzily's picture

Intelligent Chemistry Lab Experiments System for Android

1.น.ส.นัฏภรณ์  ฉันทเตยานนท์  รหัสนิสิต 5330301009

2.นายธนาจิตร  เพชสนั่น  รหัสนิสิต  5330301092

3.นายชัยมงคล  ปณวสั  รหัสนิสิต  5330301238

-> วันจันทร์

pee13786
(พีรพัฒน์ หอมทอง)

E.66
pee13786's picture

What we eat?

1. พรอนันต์ อินทร์ศรี    5330300304

2.  พีรพัฒน์ หอมทอง  5330300401

--->  วันจันทร์

BkBeaT
(วนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์)

E.66
BkBeaT's picture

เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาว
1. นาย วนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์ 5330300070
2. นาย ปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ      5330300428
-> ศุกร์

heartbeet
(ศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร)
heartbeet's picture

เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ

1.นายชินอัมราวัฏ ศรีบรรณสาร 5330301262

2.นายศุภสิทธ์  บำรุงจิตร  5330300746

3.นางสาวพัชรียา กุลทา 5330300967   

-> วันจันทร์

heartbeet
(ศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร)
heartbeet's picture

Rain Alert
1.นายอภิภู เหล่าสินชัย  5330300126

2.นายวรรณศักดิ์ เบาะแสร์ 5330300860

วันจันทร์ครับ

nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

เครื่องตรวจสอบความสมบรูณ์ของดิน

สมาชิกโครงงาน  1)  นาย ณัฐพล     มนทกานติ                                       รหัสนิสิต    5330300380
2)  นาย วรรธนันท์      ไชยทอง                                        รหัสนิสิต    5330300622
3)   นาย ธริตม์      มัทวัง                                                  รหัสนิสิต    5330300525

วันจันทร์ ครับ

nutcpe
(ณัฐพล มนทกกานติ)
nutcpe's picture

เกมส์ RPG 2มิติ

สมาชิกโครงงาน
1) นาย อภิรักษ์ มากอยู่ดี   5330300339
2) นาย ธีรวิทย์ นิธิอุทัย     5330300223

วันจันทร์ ครับ

Zillion
(วรพล เทพาพิทักษ์)
Zillion's picture

Automated Trading Assistants

นาย วรพล เทพาพิทักษ์ 5330300011

นาย ฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์ 5330300045

นาย ณพล ใจแปง 5330300193

วันจันทร์ครับ

classic_full
(นันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์)
classic_full's picture

Fashion kinectstyle

นาย กฤษฎา เสริญไธสง 5330300321

นาย นันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์ 5330301181

ศุกร์ที่ 28 มิย. ครับ

ativara
(อนุ ศักดิ์พิบาล)
ativara's picture

LED Smart Light

นายอนุ.  ศักดิ์พิบาล 5330300282

นางสาวจุฑาทิพย์. เจริญสุขรุ่งเรือง 5330300371

วันศุกร์ที่ 28 มิย.2556

DeK_CpE
(ปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์)
DeK_CpE's picture

Web Application for Memory Forensics

นายปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์ 5330300509

นายพรภวิษย์ สุขโภคี 5330301271

นายวัชภัทร จริตธรรม 5330301408

วันจันทร์ครับ

nut.cpe
(นภัสถ์ ศรีสา)
nut.cpe's picture

เครื่องตรวจจับผู้ขับรถที่หลับใน

นาย นภัสถ์ ศรีสา 5330300266

นาย นพัตธร พงษ์สุวรรณ์ 5330300657

วันจันทร์ ครับ

mon
(ศศิวิมล ศิริตันหนึง)
mon's picture

เลเซอร์วัดระยะทาง

น.ส.ศศิวิมล  ศิริตันหนึง 5330300088

น.ส.ธนัญชพร ฤทธินอก 5330301343

วันจันทร์ค่ะ

nut.cpe
(นภัสถ์ ศรีสา)
nut.cpe's picture

3D Orbs

นาย ธนิตพงศ์ สิริโสภณวัฒนกุล 5330300029

นาย ธนกิจ วิปวัฒนานนท์  5330300533

นาย ปฏิพล หมายสำราญ 5330300959

วันจันทร์ ครับ

wasabi
(ธนกร สุขประเสริฐ)

E.66
wasabi's picture

ป้ายโฆษณา  (Banner)
    นายขรรค์ชัย   ยอดสวัสดิ์      รหัสนิสิต   5330300096
    นางสาวธมลวรรณ   อิทนา     รหัสนิสิต   5330300827
    นายธนกร   สุขประเสริฐ        รหัสนิสิต   5330300959
-> ศุกร์ที่ 28 มิย.2556

Heineken
(จุฑาภัทร อนันทยานนท์)

E.66
Heineken's picture

ตู้ปลาอัจฉริยะ

สุรอยญา วงษ์สลาม 5330300754

จุฑาภัทร อนันทยานนท์ 5330301394

วันจันทร์

Zeon
(ไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์)
Zeon's picture

ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน

 -ไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์ 5330300134

 -ศุภวิทย์ ธนิตกุลสาส์น 5330300924

 -ปฎิพล สาคร 5330301220

ศุกร์ที่ 28 มิย.2556 คับ

NAMAUEN
(ศิริภาวรรณ ส่งเสริม)
NAMAUEN's picture

MiniPool (โต๊ะพลูหรรษา)

นางสาวศิริภาวรรณ    ส่งเสริม                                 รหัสนิสิต 5330300410

นางสาววิริยา                เฉลิมกิจพาณิชย์                   รหัสนิสิต  5330301246

นายพงศธร                   เหมือนส้ม                             รหัสนิสิต  5330301432

วันจันทร์

                      

peterPAN
(รตา วรมังครัตน์)
peterPAN's picture

Touch Interaction

รตา วรมังครัตน์ 5330301386

วิชชุดา ชอบชื่นชม 5330300100

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56

the_1st
(ศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์)

E.66
the_1st's picture

โปรแกรมบันทึกข้อมูลการทำงานอัจฉริยะด้วย Thumbdrive

นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์ 5330300053

น.ส.ณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล 5330300142

วันศุกร์ 28 มิ.ย. ครับ

PtPon
(นายปฏิพล เสนเกลี้ยง)
PtPon's picture

Instrumental Beats

นายปฏิพล  เสนเกลี้ยง 5330300274

นายชัชชม  จุฬาดิลก  5330300941

--> วันศุกร์

IZOD
(ภวินท์ ภัทราวุธ)
IZOD's picture

Milody Chords

นายภวินท์ ภัทราวุธ 5330300614

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56

B3A3
(ธนัท บิลหมัด)
B3A3's picture

เกมบนเว็ป

วิภู ฉัตรวรานนท์ 53303003215

ธนัท บิลหมัด 5330300347

วัน จันทร์  

Indie
(สมบูรณ์ สิโนทก)

E.66
Indie's picture

ระบบการจัดการร้านอาหารผ่าน Android

นายสมบูรณ์  สิโนทก  5330300762

นางสาวนภสร  ทีสกุล  5330301076

*วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56

m-o-r-n-i-n-g
(ธนกร)
m-o-r-n-i-n-g's picture

The Grid: An Exportable Data Grid Library for The Web

นายธนกร ท้าวสันต์ 5330300649

นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม 5330300363

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 56

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

จันทร์เต็มแล้วครับ ถ้ายังต้องการวันจันทร์จริงๆ หาแลกกับเพื่อนแล้วตอบReplyโพสต์นี้ครับ

//เฉพาะกลุ่มที่่โพสต์คอมเม้นต์นี้เท่านั้นที่อนุญาตให้มีการแลกวันกับกลุ่มอื่นได้(การแลกจะสมบูรณ์เมื่อกลุ่มที่แลกด้วยมายืนยัน)

BM2AoM
(โสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม)

E.66
BM2AoM's picture

ขอเป็นวันศุกร์ก็ได้ครับ แล้วยังงี้วันจันทร์ผมต้องเข้าด้วยไหมครับ?

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

แล้วแต่ครับ

propang00
(สุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์)
propang00's picture

แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่อยู่นิ่งโดยสามารถลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ ด้วยระบบ Android

นางสาว นริศรา เกษรารัตน์ 5330300452

นาย สรรชัย วรอภิญญาภรณ์ 5330300568

นาย สุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์ 5330301254

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56

ShaDow
(บุณยทัต อินสว่าง)
ShaDow's picture

Sonar Portable (โซนาร์แบบพกพา)

นาย บุณยทัต อินสว่าง 5330300231

นาย นฤพนธ์ ธัญญกิจ 5330300398

วันจันทร์ 1 ก.ค.56

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

จันทร์เต็มแล้วครับ ถ้ายังต้องการวันจันทร์จริงๆ หาแลกกับเพื่อนแล้วตอบReplyโพสต์นี้ครับ

//เฉพาะกลุ่มที่่โพสต์คอมเม้นต์นี้เท่านั้นที่อนุญาตให้มีการแลกวันกับกลุ่มอื่นได้(การแลกจะสมบูรณ์เมื่อกลุ่มที่แลกด้วยมายืนยัน)

pb237249
(สิรภพ สูงสว่าง)
pb237249's picture

I-money

นายอภิสิทธิ์  บำรุงวงษ์  5330300631

นายสิรภพ  สูงสว่าง  5330300681

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56

PatTraNoi
(ภัทรา อยู่ในธรรม)
PatTraNoi's picture

โปรแกรมวิเคราะห์เสียงดนตรี 

รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด 5330300703

ภัทรา  อยู่ในธรรม  5330300843 

->วันศุกร์ 28 มิ.ย 56 

 

dreamweaver
(กชพร ปรารมภ์ )

E.66
dreamweaver's picture

รั้วเสมือนอัจฉริยะ

นางสาวกชพร  ปรารมภ์   5330300291

นางสาวษมารณ์   ปฏิยัตต์โยธิน  5330301114

-> ศุกร์ 28 มิ.ย. 56

Horizon
(Horizon)
Horizon's picture

รถเมล์อยู่ไหน (Where's the bus.)

นายปฐวี             สรรค์ชล 5330301424

นายชัยวัฏ           ปั้นศักดิ์ 5330300711

นางสาวอัญชลี    ขาวโรย 5330300444

--> วันศุกร์

chokun
(กุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์)
chokun's picture

Map from VDO

น.ส. กุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์ 5330300584

น.ส. อิสราภรณ์ รัตนาสิทธิ์ 5330301190

วันศุกร์

chokun
(กุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์)
chokun's picture

สั่งอาหารผ่านNFC บนระบบ Android

น.ส. ธนพร นรเศรษฐ์กุล 5330300169

น.ส. วรรณิศา น้อมระวี 5330301360

วันศุกร์

chokun
(กุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์)
chokun's picture

ระบบวิเคราะห์ปริมาณการให้ปุ๋ยจากสีใบข้าว

นาย คมสัน จันทร์ธิยะ 5330300151

น.ส. วิมลรัตน์ คงเมือง 5330301131

วันศุกร์

yoyojung
(ภุชงค์ แสงทองอร่าม)
yoyojung's picture

เว็บไซต์ถาม-ตอบ เพื่อการศึกษา 

1.นายภุชงค์ แสงทองอร่าม 5330300592

2.นายนัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์ 5330300908

วันศุกร์

Robank123
(พิชยะ อมรชีวศิปลกุล)
Robank123's picture

หุ่นยนต์สำรวจท่อ

นายพิชยะ อมรชีวศิลปกุล 5330301173

นายธนดล เพ็ชรฉกรรจ์ 5330301211

วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย

shinichii
(ภานุกร อุสุพานิชย์)

E.66
shinichii's picture

Water level

นาย กอยชัย อุตอามาตย์ 5330300983

นาย ภานุกร อุสุพานิชย์ 5330301084

วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย

invisionplus
(ธนวัฒน์ ไพรวิจิตร)
invisionplus's picture

Raspberry PI Media box

นายธนวัฒน์ ไพรวิจิตร 5330300517

นายจิรายุ มานะอุดมการ 5330300932