บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับสมัคร Network engineer/Web programmer

1 reply [Last post]
triplesix
(อัครวินท์ ท้าวธงไชย)

E.63
triplesix's picture

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับสมัคร Network engineer/Web programmer

สนใจตำแหน่งไหนติดต่อทาง Line ผมมาได้เลยครับ ID Line : deadpenguin   facebook :  www.facebook.com/akrawin(รบกวน message แนะนำตัวว่าสนใจสมัคร Network engineer/Web programmer มาด้วยครับ)

หรือส่ง Resume/Transcript มาที่ akrawint@viriyah.co.thShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
triplesix
(อัครวินท์ ท้าวธงไชย)

E.63
triplesix's picture

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  --  ฝ่ายสารสนเทศ

 

รับสมัครโปรแกรมเมอร์ 2 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

จ.พัฒนาชุดคำสั่ง 2 (ระดับ 2)

(Junior Application Developer)

 

เงินเดือน:

ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

สวัสดิการ:

ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ค่า Provident Fund (บริษัทสมทบ เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงานแล้ว) 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ) OT (กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลา) หรืออื่นๆ

 

กำหนดรับสมัคร:

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 - วันที่ 30 มิ.ย. 2556

 

คุณสมบัติ:
1. ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนา Windows Applications และ Web Applications ด้วย  Visual Studio (C#)
3. มีทักษะและประสบการณ์ด้าน OOP
4. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีผลงานการทำงานที่สามารถอ้างอิงได้

 

หน้าที่:
1. หน้าที่หลักคือการพัฒนา Windows Applications และ Web Applications ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หน้าที่รองคือการดูแลระบบงานปัจจุบัน ซึ่งพัฒนาด้วย Power Builder (ยังไม่ประสบการณ์ก็ได้ แค่มีพื้นฐานด้านเขียนโปรแกรม)
3. และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:
1. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (อาคารอาร์เอส ถนนรัชดาฯ) แผนกพัฒนาชุดคำสั่งทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศ
2. วันทำงาน: วันจันทร์-ศุกร์   เวลาทำงาน: 8.30 - 17.00 น.

 


สมัครออนไลน์ เพื่อการติดต่ออย่างรวดเร็ว: (กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร)

http://recruit.viriyah.co.th/Recruit/RCU_AnnounceDetail.aspx?RecruitmentPositionID=d2aeff89-0d7e-4647-b884-771f1230e7a8&Type=View;


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

 

แผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28,65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-241-3500-79 ต่อ 1611 , 6116 , 6119 , 6127, 6130 และ 6131 โทรสาร 02-641-3593

 

หรือติดต่อหน่วยงานที่รับสมัคร:

 

คุณปกรณ์ คุ้มตรีทอง รก.ผจก.แผนกพัฒนาชุดคำสั่งทั่วไป ฝ่ายสารสนเทศ
(โทร. 0-2239-1442, pakornk@viriyah.co.th)