นัดประชุม ปี 4 เรื่อง การแสดงผลงานโปรเจค

4 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

อย่างที่ทราบกันว่าเราจะจัดแสดงผลงานโปรเจคในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การแสดงผลงานราบรื่น ผมขอนัดประชุมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ห้องแลบคอมครับ

เรื่องที่จะชี้แจงมีหลายเรื่อง เช่น รูปแบบงาน ผังงาน และก็รายละเอียดของการจัดงานดังกล่าว และอื่นๆ

ต้องมาทุกกลุ่มนะครับ อย่าลืมว่า ต้องหาน้องรหัสมาช่วยจัดแสดงผลงานด้วย

อ.1Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

korawit wrote:

อย่างที่ทราบกันว่าเราจะจัดแสดงผลงานโปรเจคในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การแสดงผลงานราบรื่น ผมขอนัดประชุมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ห้องแลบคอมครับ

เรื่องที่จะชี้แจงมีหลายเรื่อง เช่น รูปแบบงาน ผังงาน และก็รายละเอียดของการจัดงานดังกล่าว และอื่นๆ

ต้องมาทุกกลุ่มนะครับ อย่าลืมว่า ต้องหาน้องรหัสมาช่วยจัดแสดงผลงานด้วย

อ.1

 

มาทุกกลุ่มคือ 17 กลุ่ม หรือ ทั้ง 31  กลุ่มครับ อาจารย์

ขอบคุณครับ...

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

choking wrote:

korawit wrote:

อย่างที่ทราบกันว่าเราจะจัดแสดงผลงานโปรเจคในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ เพื่อให้การแสดงผลงานราบรื่น ผมขอนัดประชุมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ห้องแลบคอมครับ

เรื่องที่จะชี้แจงมีหลายเรื่อง เช่น รูปแบบงาน ผังงาน และก็รายละเอียดของการจัดงานดังกล่าว และอื่นๆ

ต้องมาทุกกลุ่มนะครับ อย่าลืมว่า ต้องหาน้องรหัสมาช่วยจัดแสดงผลงานด้วย

อ.1

 

มาทุกกลุ่มคือ 17 กลุ่ม หรือ ทั้ง 31  กลุ่มครับ อาจารย์

ขอบคุณครับ...

17 กลุ่มครับผม

choking
(สฤษดิ์ กุคำอู)

E.ุ62
choking's picture

ขอบคุณครับ ^^

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เวลา 14.30 น. เจอกันหลัง เซเว่นเพื่อขนโต๊ะกับเก้าอี้ไปจัดแสดงผลงานที่โถงทางเดินวิศวะ อย่าลืมนำผ้ามาเช็ดบอร์ดด้วยครับ