รายงานตัวน้องCPE ปี1 (56)

 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=1 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
 • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 query: SELECT * FROM `profile_values` WHERE `fid`=10 and `uid`= in /var/www/sites/all/modules/author_pane/author_pane.module on line 162.
36 replies [Last post]
gung17637
(พิเชฐ ถนอมศักดิ์กุล)
gung17637's picture

ชื่อ นายธรรมะ อธรรม

จากโรงเรียน....

จังหวัด...

วันเกิด 32/13/05

Facebook: ...

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ตอนนี้ใช้รึยังคะ Smile

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ใช้ได้แล้วครับ

วิธีการอัพรูป กดที่ปุ่มต้นไม้ จะมีฟอร์มขึ้นมา หลังกล่องข้อความจะมี ไอคอนเพื่อ Browser ไฟล์ในเครื่องและทำการอัพโหลด และแทรกลงในกระทู้ครับ

Ping4453423
(ปกรณ์)

E.69
Ping4453423's picture

ชื่อ นาย ปกรณ์ วีรยวรางกูร

จาก โรงเรียน สารสาสน์วิเทศบางบอน

วันเกิด 20/10/37

Facebook : Nrakap Saferose

Atomos Kiddevil
(ปฐมพงษ์ อินต๊ะใจ)
Atomos Kiddevil's picture

ปฐมพงษ์   อินต๊ะใจ 

ชื่อเล่น มอส 

จากโรงเรียน อุดรธรรมานุสรณ์

จังหวัด อุดรธานี

วันเกิด 24/01

Facebook  http://www.facebook.com/H4XoR.bY.T2thbWkuVA ครับ

Anato
(อนันตชัย พงศ์ลาภิศ)
Anato's picture

ชื่อ : นายอนันตชัย พงศ์ลาภิศ

ชื่อเล่น : เป้ (Pe')

จากโรงเรียน : กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันเกิด : 15/01/2538

Facebook : Anantachai Ponglapiss 

kepderme
(ชุณหไกร บรรเจิดจารุวงศ์)

E.E69
kepderme's picture

ชื่อ : ชุณหไกร บรรเจิดจารุวงศ์

ชื่อเล่น : ม่อน

จากโรงเรียน : กุหลาบวิทยา

จังหวัด : กรุงเทพ

วันเกิด : 10/07/38

Facebook : https://www.facebook.com/KEEPMoN

joesattawat
(ศตวรรษ ดูใจ)
joesattawat's picture

ชื่อ : นายศตวรรษ ดูใจ

ชื่อเล่น : โจ

จากโรงเรียน : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒

จังหวัด : กรุงเทพ

วันเกิด : 24/10/37

Facebook : https://www.facebook.com/skuggan.foxyg

dookdikz
(นาย ธนวัฒน์ พลชัย)
dookdikz's picture

ชื่อ นายธนวัฒน์  พลชัย

ชื่อเล่น ไอซ์

จากโรงเรียน กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

จังหวัด สมุทรสาคร

วันเกิด  12/07/37

facebook https://www.facebook.com/dookdikzz


tatananaza
(ธนาเดช โกสุมวิสัยสกุล)
tatananaza's picture

 

ชื่อ  นาย ธนาเดช  โกสุมวิสัยสกุล

ชื่อเล่น  นา  ครับ

มาจากโรงเรียน ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เกิด วันที่ 15/01/2538  

Facebook    Tanadej Kosumwisaisakul 

 

ateecrup
(นายจีระยุทธ์ เซ้นพานิช)
ateecrup's picture

นายจีระยุทธ์ เซ็นพานิช

ชื่อเล่น ตี๋

จบจาก โรงเรียนสมุทรปราการ

จังหวัดสุมทรปราการ

วันเกิด 13 ตุลาคม

facebook : ateecrup senpanich

Jarew
(กิตติโชค ศรีสุวรรณ)

E.69
Jarew's picture

ชื่อ  นาย กิตติโชค  ศรีสุวรรณ

ชื่อเล่น  จิว 

มาจากโรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เกิด วันที่ 09/01/2538  

Facebook    Kittichok Srisuwan


pugun4031
(ธเนศร์ วิริยโชค)
pugun4031's picture

ชื่อ: นาย ธเนศร์ วิริยโชค

ชื่อเล่น: กัน

จากโรงเรียน: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

วันเกิด 06/05/2538

Facebook: Poo'gun Wiriyachok

แค่อยากให้เธอยิ้ม

gap-cool
(กรวีร์ ฟุ้งเกียรติ)

E.69
gap-cool's picture

ชื่อ: นาย กรวีร์  ฟุ้งเกียรติ

ชื่อเล่น: แก๊ป

จากโรงเรียน: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

วันเกิด 23/02/2538

Facebook: http://www.facebook.com/gorawee.foongkiat

chote
(ปภาวรา อาชีววณิช)

E.69
chote's picture

ชื่อ: นางสาว ปภาวรา อาชีววณิช

ชื่อเล่น: โชติ

จากโรงเรียน: โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

จังหวัด: ปทุมธานี

วันเกิด 11/06/37

Facebook: https://www.facebook.com/Chotem

ptrmppa (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
ptrmppa's picture

ชื่อ นาย จิตริน  บำรุง

ชื่อเล่น ปาร์ตี้

จากโรงเรียน สาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

จังหวัด ขอนแก่น

วันเกิด 04/04/38

Facebook: Chitrin Bamrung

GApz_Gapgapgap (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
GApz_Gapgapgap's picture

 

ชื่อ : นายโสฬส เลาหะประภา

ชื่อเล่น : แก๊ป

จากโรงเรียน : บางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

วันเกิด : 9 กรกฎาคม 2537

Facebook : Soros Laohaprapa

Cakeroban (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
Cakeroban's picture

ชื่อ: นาย ตฤนธณัฎฐ์   เจริญพูล

ชื่อเล่น: เค้ก

จากโรงเรียน: มัธยมวัดนายโรง

จังหวัด: กรุงเทพ

วันเกิด: 11/12/37

Facebook: https://www.facebook.com/trintanut.charoenpool

markk jp (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
markk jp's picture

ชื่อ : นาย จิรสิน  ปัจฉา

ชื่อเล่น : มาร์ค

จากโรงเรียน : ปราจิณราษฎรอำรุง

จังหวัด : ปราจีนบุรี

วันเกิด :30 ตุลาคม 2537

Facebook : Jira Mark

http://www.facebook.com/mark.patcha

chaiwit (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
chaiwit's picture

อ : นายชัยวิทย์ เชาว์ชัยนิตย์

ชื่อเล่น : เกมส์

จากโรงเรียน : บางพลีราษฏร์บำรุง

จังหวัด : สมุทรปราการ

วันเกิด : 19/3/2538

Facebook : https://www.facebook.com/Toychaiwit

 


naphat (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
naphat's picture

ชื่อ: นายณภัทร์ ศิริวรรณ

ชื่อเล่น: อ๋อง

จากโรงเรียน: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

จังหวัด: ชลบุรี

วันเกิด 26/06/38

Facebook: https://www.facebook.com/naphat.siriwan?ref=tn_tnmn

maxcat12 (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
maxcat12's picture

ชื่อ:  นาย  พงศธร    ภัทรดิลก

ชื่อเล่น: แม็ก

จากโรงเรียน: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

จังหวัด: กรุงเทพฯ

วันเกิด 16/11/37

Facebook: Max Phongsathon

winlee2004
(กิตติพิชญ์ ศิริพงษ์)

E.69
winlee2004's picture

ชื่อ:  นาย กิตติพิชญ์ ศิริพงษ์

ชื่อเล่น: วิลลี่ (Winly')

จากโรงเรียน: โรงเรียน ธัญบุรี

จังหวัด: ปทุมธานี

วันเกิด: 2 ธันวาคม 2537

Facebook: Winly kittipichArMzAdOg (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
ArMzAdOg's picture

ชื่อ: มณศักดิ์ ผลประสาร

ชื่อเล่น: อาร์ม

จากโรงเรียน: ดีบุกพังงาวิทยายน 

จังหวัด: พังงา

วันเกิด 11/03/38

Facebook: http://www.facebook.com/arm.juju

 

 

bright42269 (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
bright42269's picture

ชื่อ : ธีรพล ขาวฟอง

ชื่อเล่น : ไบร์ท (โดเรม่อน)

จากโรงเรียน : ทวีธาภิเศก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

วันเกิด : 17/06/38

Facebook : Bright Tp


hare_jul (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
hare_jul's picture

ชื่อ : จุลทิศ  สหัสนา

ชื่อเล่น : อาร์ท (จุล)

จากโรงเรียน : สิริรัตนาธร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

วันเกิด : 21/08/37

Facebook : Hare jul


max003003003 (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
max003003003's picture

ชื่อ: นาย วรพล ช่วยพันธ์

ชื่อเล่น: max

จาก :โรงเรียน สระแก้ว

จังหวัด :สระแก้ว

วันเกิด :14/12/37

Facebook :Max Vorabhol

jack41542 (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
jack41542's picture

ชื่อ: นายจีราวัฒน์  จันทรงสกุล

ชื่อเล่น: แจ็ค

จากโรงเรียน: โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

จังหวัด: กรุงเทพ

วันเกิด: 03/02/38

Facebook: https://www.facebook.com/jeerawat.ornsima

narudoninwza (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
narudoninwza's picture

ชื่อ: นายนฤดล จันทร์อำรุง

ชื่อเล่น: กิ๋ง

จากโรงเรียน: โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

จังหวัด: กรุงเทพ

วันเกิด: 17/11/37

Facebook: https://www.facebook.com/naruedon.janumrung?ref=tn_tnmn 

Dream (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
Dream's picture

ชื่อ : นายธนวัฒน์ ภูมิเกียรติศักดิ์

ชื่อเล่น : ดรีม

จากโรงเรียน : เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

วันเกิด : 20/07/37

Facebook : Tanawat MooDream

 

baitongzaaa (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
baitongzaaa's picture

ชื่อ : นายชนาธิป คงเจริญ

จากโรงเรียน : จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

จังหวัด :

วันเกิด : 02/05/38

Facebook : Bai-tong C.kongcharoen

 

bomsirawit (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
bomsirawit's picture

ชื่อ: นายสิรวิชญ์ เผ่าพงษ์จันทร์

ชื่อเล่น: บอม

จากโรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

จังหวัด: กรุงเทพฯ

วันเกิด: 18/08/37

Facebook: BomPer Paopongjan

TongsengIndy (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
TongsengIndy's picture

 

ชื่อ : นาย ชยพล เซ่งไพเราะ

ชื่อเล่น ต้อง

จากโรงเรียน : สิริรัตนาธ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

วันเกิด : 10 กรกฎาคม 2538

Facebook : Tong Sengphairogh

 

  

 

pattarapol15 (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
pattarapol15's picture

ชื่อ : นาย ภัทรพล สวัสดี

ชื่อเล่น : ท็อป

จากโรงเรียน : เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

วันเกิด : 15/06/37

Facebook : Pattarapol Sawasdee

kewjs (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
kewjs's picture

ชื่อ นาย พงศกร จรัสโสภณ

ชื่อเล่น คิว

จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี

วันเกิด 27 / 10 / 2537

Facebook https://www.facebook.com/kedoubleu

                                                      

turkbadboy
(ภัทรชัย อินทนิล)

E.ว่าที่ E69
turkbadboy's picture

ชื่อ : นาย ภัทรชัย  อินทนิล

ชื่อเล่น : เติร์ก

จากโรงเรียน : สิรินธร

จังหวัด : สุรินทร์

วันเกิด : 10/12/37

Facebook : n'Turk Asprika


Bank Diabolic (not verified)
(Unregister)

E.Unregister
Bank Diabolic's picture

 

ชื่อ : นาย ณัฐพงศ์ นิยมรัตน์

ชื่อเล่น : เเบงค์

จากโรงเรียน : เสนา "เสนาประสิทธิ์"

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

วันเกิด : 08/01/38

Facebook : B'bank diabolic