[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] ตารางสอบซ่อม

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ตารางสอบซ่อมโครงงาน: ตามแนบ

สิ่งที่ต้องเตรียม

- ใบคะแนนด้วย ไม่เอามาจะให้คะแนนยังไงเนี่ย

- เล่มแดงพร้อมหน้าอนุมัติเล่มแดง(เล่มแดงต้องถูกตรวจโดยกรรมการแล้ว)

- สไลด์นำเสนอโครงงาน

- โครงงาน

- น้ำและขนม ๐(>..<)๐

 

ปล. ในรอบนี้เมื่อสอบผ่านแล้วจะถูกลดทอนเกรดลง1เกรด สำหรับการผ่านคือจะต้องได้รับการอนุมัติ"ผ่าน"จากกรรมการเป็นเอกฉันท์(ทุกท่าน) หากได้รับ"ไม่ผ่าน"จากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งจะได้เกรด F ในรายวิชานี้ทันที

ปล2. เล่มแดงจะต้องได้รับการลงรายมือชื่อจากกรรมการทั้ง3ท่านเกรดถึงจะออก ซึ่งวันสอบเป็นวันสุดท้ายในการส่งเกรดและจะได้รับการจบพร้อมเพื่อนๆปีสี่ นั่นหมายความว่าหากกลุ่มไหนสอบผ่านในวันนี้แต่ไม่ได้รับลายเซนต์จากกรรมการก็จะต้องไปรับปริญญาพร้อมน้องๆในปีหน้านะครับShare