[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์]ปี4 นัดสอบไล่รอบสอบซ่อมฤดูร้อน

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

นัดสอบวันที่ 22เมษายนนี้นะครับ มีเวลาอีกประมาณ10วัน ใครที่ไม่ว่างในวันนั้นให้ทำการติดต่อกับกรรมการเพื่อขอสอบก่อนได้(ถ้ากรรมการว่าง ไม่ว่างก็ซวยไป) แต่สอบหลังวันที่ 22ไม่ได้นะครับ ไม่เช่นนั้นไปรับปริญญาพร้อมน้องที่จะจบปีหน้าเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

- สื่อนำเสนอและตัวงาน

- เอกสารเล่มแดงฉบับใกล้สมบูรณ์ที่สุด ส่งให้กรรมการตรวจสอบก่อน3วัน คือภายในวันที่ 18 และต้องได้รับการเซ็นต์อนุมัติจากกรรมการทั้ง3ท่านภายในวันสอบ(ดังนั้นต้องให้กรรมการตรวจก่อน ไม่เช่นนั้นวันสอบแก้ไม่ทันแน่) ถ้าเกินจากนี้ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานี้นะครับ(ถึงผ่านก็ไปรับปริญญากับน้องอยู่ดีเพราะต้องส่งเกรดภายในวันสอบเลย)

- ขนมมมม มี๊....Share