[CG] การสอบโครงงานAnimation

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

จัดให้2วันคือ23-24มี.ค.56นะครับ สอบที่ห้อง150405 เริ่มสอบ9:00น. สิ่งที่ต้องเตรียมคือตัวงาน(ถ้าอยู่ในเครื่องPCก็ขนเครื่องมา) สิ่งที่ต้องนำเสนอ เรียงตามนี้ แสดงงานหรืออธิบายงานก่อนก็ได้ หลังจากนั้นมีตอบคำถาม ในช่วงเช้าผมจะรอทั้งเช้า แต่ช่วงบ่ายถ้ากลุ่มที่มาขาดตอนผมจะตัดหมดเวลาสอบในวันนั้นๆ ดังนั้นมาก่อนได้สอบก่อนครับ
สำหรับงานจะมีแบ่งผ่าน-ไม่ผ่าน (ทำมาแย่ๆไม่ให้ผ่าน เพราะงานนี้กลุ่มละ7คน) สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านจะติด I ไว้และถูกตัดคะแนน 3วันต่อ2คะแนน(นับตั้งแต่การสอบในวันที่24สิ้นสุด) ถ้าโดนตัดเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนโครงงาน[ตามCousre Syllabus ส่วนโครงงานมีคะแนน40 ครึงหนึงคือ20 หรือ 30วัน] จะถือว่าFในรายวิชานี้Share