[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] เกี่ยวกับแล่มแดง

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] ประกาศเรื่องเล่มแดงครับ ขออภัยที่ประกาศช้า(เพราะคิดว่า เขียนไว้แล้ว ฮ่าๆ Sorryๆ) เล่มแดงหลังจากที่กรรมการเซ็นต์ครบ3ท่านแล้วผ่านหัวหน้าสาขา(อ.เพ็ญพรรณ) เรียบร้อยแล้วให้ทำเป็น2เล่มนะครับ เล่มหนึ่งส่งให้พี่แจ็ค[นางณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์] ตึก2ชั้นล่างหน้าตู้น้ำ) และอีกเล่มให้อ.ที่ปรึกษาโครงงาน ท้ายเล่มติดซองกระดาษพร้อมซีดี(ไม่ต้องผนึกซอง)ถึงจะถือว่าสมบูรณ์นะครับ

 

หน้าปกเล่มแดงรวมถึงปกใน พ.ศ.ที่ใช้เป็นพ.ศ.2556นะครับ และการเรียงลำดับตามนี้ครับ
- ปกใน
- ลายเซ็นต์คณะกรรมการตรวจสอบโครงงาน
- บทคัดย่อภาษาไทย
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ และ ข้อมูลตามรูปเล่มที่อ.วัชรพัฐให้ไว้ครับShare