[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] โปสเตอร์งานแสดงผลงาน"บนเส้นทางสายวิศวกรรมคึอมพิวเตอร์ครั้งที่5"

No replies
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ตามนั้นครับ
จาก Lek Cpe
แบบ Poster คับผม โปรเจคทุกกลุ่มให้ทำ Poster ส่งมาให้เราวันพุธบ่ายนะคับ อันนี้ทางคณะปริ้นให้ฟรีคับ Poster นี้จะให้อาจารย์หม่อนไปปริ้นให้นะ

ส่งมาที่ lekcpe27@gmail.com

** ถ้าส่งมาไม่ทันวันพุธบ่าย ให้ไปปริ้นเอาเองนะคับ 

file Template-New(KUSRC02).psd เป็นตัวอย่างนะครับ
file Template-New(KUSRC03).psd เป็นแบบ Poster ของกลุ่มที่ไม่ผ่าน NSC รอบแรกนะคับ
file Template-New(KUSRC04).psd เป็นแบบ Poster ของกลุ่มที่ผ่าน NSC รอบแรกนะคับ

สำหรับเนื้อหาบนโปรเตอร์กำหนดไว้ ดังนี้

ด้านบนของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
- ชื่อโครงงาน
- ชื่อผู้พัฒนาโครงงาน
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ชื่อสถาบัน

ส่วนเนื้อหา
- บทคัดย่อ, วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
- ผลการทดลอง
- ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
- ภายประกอบและคำอธิบาย
https://docs.google.com/file/d/0B_QwK3H7ZA9iaUdOcU1MZ0xYb2s/editShare