[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์](ปี4)แนวปฏิบัติรายวิชา 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'55

7 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

 

แนวปฏิบัติตามไฟล์แนบ: 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2555

ปฏิทินกิจกรรม

 

ลำดับ รายการ แบบฟอร์มและเอกสาร ช่วงเวลา กำหนดส่ง หมายเหตุ
1 การสอบความคืบหน้าโครงงานครั้งที่2 วศ.ศรช.คต.08-เอกสารประเมินการสอบความคืบหน้าโครงงานครั้งที่2  สองสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาค 3,4 พ.ย. 55
2 แสดงผลงานในโครงการ "บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์'55" วศ.ศรช.คต.09-ขออนุมัติแสดงผลงาน และโปสเตอร์โครงงาน ต้นเดือนก.พ. 6-7 กพ. 56 โครงการอนุมัติแล้ว
3 สอบปลายภาครายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.ศรช.คต.10-เอกสารประเมินการสอบไล่รายวิชาโครงงาน สองสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 20-21 กพ. 56
4 ส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ เล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มแดง) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง -

 

พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โพสต์ในกระทู้นี้เลยนะครับ

 

สำหรับไฟล์เล่มโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์.odt ใช้กับโปรแกรม OpenOffice สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.openoffice.org/download/other.html#tested-full และ Font ใช้ TH Sarabun New สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/

ปล.เล่มแดงนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่โดยใช้ OpenOffice เป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับทุกๆOS เครดิต อ.วัชรพัฐ เมตตานันท (Ver.1.0)

// ปิดคดีเรียบร้อยแล้วนะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ตารางสอบความคืบหน้าครั้งที่2

สิ่งที่ต้องเตรียมตามเอกสารแนบ และ ใบประเมินการสอบความคืบหน้าโครงงานครั้งที่2

 

*ชี้แจงจุดที่หลายคนเข้าใจผิด

บทที่3 เครื่องมือ <- คือเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงาน

ฮาร์ดแวร์: บอร์ดอาร์ดูโน่, Xbee, กล้องKinect ฯลฯ

ซอฟต์แวร์: หมายรวมทั้งหมดนี้ครับ OS, Tools, SDK, Library, Framwork และ ภาษาที่ใช้เขียนครับ เห็นหลายกลุ่มเอาไปใส่ในบทที่2 ย้ายไปบทที่3นะครับ
ตัวอย่างเครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์: Android, EmguCV, Eclipse, JDK, DirectX, C#, Visual Studio, ฯลฯ

ในบทที่2ใส่ทฤษฎีที่ใช้ เช่น การออกแบบDatabase, การจับวงกลมด้วยCircle Hough Transform, การตัดขอบภาพด้วยSobel, กายบริหารผู้ป่วยอัมพาตต้นขาเบื้องต้น, การหาพิกัดด้วยGPS, ฯลฯ

แก้ไขให้ถูกด้วยครับ

วันสอบอย่าลืมของว่างให้อาจารย์กรรมการสอบด้วยนะครับ(ไม่มีผลต่อคะแนน)

 

ใครติดเรียน โดด(ถ้ามีเช็คชื่อ นำเอกสารตามแนบมาขอได้ครับ)

ใครติดสอบ ทำหนังสือมาให้ผมเซ็นต์ครับ เอกสารตามแนบ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

เอกสารเล่มความคืบหน้าทำ3ชุด ใบประเมินก็3ชุดนะครับ 

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

คะแนนการสอบความคืบหน้าครั้งที่2: ตามแนบ

คะแนนนี้ยังไม่ใช่คะแนนจริง(การสอบรอบนี้เก็บ50คะแนน[จาก100คะแนนเต็ม]) แต่ผมทำการเทียบเกรดให้เห็นเพราะไม่สามารถเปิดเผยคะแนนดิบได้ครับ

ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับสำหรับโครงงานที่ได้คะแนนไม่ดี ลองนำไปคำนวณว่าเราต้องเพิ่มความตั้งใจขนาดไหน

การสอบไล่รายวิชานี้จะอยู่ช่วงต้นกุมภาพันธ์ เวลาเหลือไม่มากนะครับ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ตารางสอบไล่โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์: ตามแนบครับ

 

แก้ไขล่าสุด (18 ก.พ. 18:37น.)

- แก้ไขกลุ่มที่ตกหล่น (กลุ่มหนังสือเสียงฯ)

- ย้ายแอพลิเคชั่นจัดเก็บนามบัตรไปไว้วันที่ 21 เช้า (บ่ายติดสอบวิชาพละ)

huipeang
(ชาญศักดิ์ มาศปกรณ์)
huipeang's picture

กลุ่มแอพพลิเคชั่นจัดเก็บนามบัตรลงในสมาร์ทโฟน ขอเปลี่ยนเวลาสอบโปรเจคได้ไหมครับ เพราะว่าวันที่ 21 ตอนบ่าย กลุ่มผมติดสอบพละ ครับ

mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

ย้ายให้แล้วครับ โทษทีนะ ผมดันสับสนกับอีกคนที่ติดสอบพละเหมือนกัน

huipeang
(ชาญศักดิ์ มาศปกรณ์)
huipeang's picture

ขอบคุณครับ