ฉก. นิสิตวิชา 01204324 Computer Systems Laboratory ภาคปลาย/2555 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

22 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ผมมีข่าวสารอะไร จะแจ้งไว้ในกระทู้นี้นะครับ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ลิงค์เอกสารประจำวิชา :
http://pi.eng.src.ku.ac.th/course/view.php?id=176#

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 Lab หมู่ 830 เวลา 13:00-16:00 น. ให้ย้ายไปเรียนเวลา 09:00-12:00 น.

ณ ห้องเรียนเดิมกับวิชา OS

ให้นิสิตเตรียมเอกสารไปอ่านด้วย หรือถ้าเอาคอมพิวเตอร์ไปก็ไม่ต้องพิมพ์ เพราะดูกับเครื่องได้ แล็บหน้าไม่ต้องใช้เครื่อง
ส่งงานโดยการเขียนลงกระดาษ + เครื่องคิดเลข (ถ้าเอาคอมพิวเตอร์ไป ก็ไม่ต้องพกเครื่องคิดเลข) หรือจะคิดมือก็ได้ :D เป็นจำพวกเลขฐาน 16

สไลด์ PDF แบบ 4 หน้าใน 1 แผ่น
สไลด์ PPT ต้นฉบับ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันพุธที่ 28 พ.ย. 55 ให้เรียนแล็บเวลา 09:00 น. ที่ห้อง 17301 (สำหรับหมู่ 830)
ให้เอาเครื่องไปด้วย ส่งงานกลุ่มละ 2 คน

ลองเรียนดูก่อนครั้งหนึ่ง ถ้าไม่ไหว ก็ต้องไปใช้ห้องแล็บเวลาเดิม

ให้นิสิตลงโปรแกรม :
1. Proteus 7.7 SP2 ได้ที่ http://pi.eng.src.ku.ac.th/~vi/files/Proteus_v7.7sp2_7.8i.exe
2. AVR Studio 4.18 ได้ที่ http://pi.eng.src.ku.ac.th/~vi/files/AvrStudio_4.18_Setup.exe
(ใครจะลง SP3 ทับด้วยก็ได้ โหลดที่ http://pi.eng.src.ku.ac.th/~vi/files/AVRStudio4.18SP3.exe)

**ถ้าเครื่องใครลง AVR Studio 4.18 ไม่ได้ แบบลงไม่ได้จริง ๆ ให้ลง version 6 แทน โหลดได้ที่ http://pi.eng.src.ku.ac.th/~vi/files/as6installer-6.0.1843.exe

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันพุธที่ 12 ธ.ค. 55 ให้เรียนแล็บเวลา 09:00 น. ที่ห้อง 17301 (สำหรับหมู่ 830)
ให้เอาเครื่องไปด้วย ส่งงานกลุ่มละ 2 คน

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

พุธ 19 ธ.ค. เรียนเหมือน 12 ธ.ค. นะ ห้อง และ เวลา :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

สอบกลางภาคไม่มีนะ วิชานี้

ส่วนวันพุธที่ 2 ม.ค. 56 ทางคณะฯ ไม่งด ผมเลยไม่งดด้วย แต่ว่าผมไม่เช็คชื่อในวันนั้น และผมก็ไม่ได้มา :D แต่ห้องคงไม่ได้ล็อคนะ เข้ามาเรียนได้ เผื่อเข้ามาคุยกันกับเพื่อน

เรียนครั้งต่อ ๆ ไป แนะนำให้ติด datasheet ของ ATMega16 กับตัวไว้ด้วย เพราะว่าต้องดูโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี และให้ติด AVR Instruction Set มาด้วย เผื่อไว้ดูว่าภาษาแอสเซมบลี มีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้าง

แหล่งข้อมูล Datasheet ATMega16

แหล่งข้อมูล AVR Instruction Set


ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันพุธที่ 9 ม.ค. 56 ให้เรียนแล็บเวลา 09:00 น. ที่ห้อง 17301 (สำหรับหมู่ 830)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

แล็บ เรียนเช้าเหมือนเดิม  OS เรียนบ่าย
ห้องเก่า เวลาเดิม :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

Lab พรุ่งนี้ เป็นได้ ใครมี Windows OS รุ่น 32 bit จะดีมาก
64 bit อาจจะต้องดูอย่างเดียวไปก่อน และหวังว่า เครื่องหน้าห้องจะเป็น 32 bit (ซึ่งน่าจะเป็นแบบนั้น คาดว่า)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

หรือถ้าใคร ลง VMWare ไว้ในเครื่อง ก็ถ้าเนื้อทีเหลือซักหน่อย ซัก 2-4GB
ก็รบกวนลง Windows XP 32 Bit มาด้วยก็ดี 55 ถ้าเป็น OS 64 Bit อยู่ :)

หรือถ้าใครมี image windows xp 32 bit อยู่แล้ว แล้วไม่มีความลับหรือพึ่งลงใหม่ ๆ ก็เตรียม copy ใส่ thumbdrive ไว้ให้เพื่อน copy ไปเปิดใช้ต่ออีกทีก็ได้

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ตั้งแต่พุธ 30 ม.ค. นี้เป็นต้นไป Lab Sec 830 เรียนเวลาเดิมนะครับ 13:00 - 16:00
ที่ห้องแล็บคอมฯ ใหม่

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วัน พุธ ที่ 20/02/2556 นี้ ไม่มีการเรียนในสอนนะครับ เนื่องจากมีสอบ Project ดังนั้นให้นิสิตให้ใช้เวลาเพื่อเข้าไปส่งงาน
หรือจะทำจากที่อื่น เวลาอื่นก็ได้ แล้วแต่สะดวก แต่ต้องส่งงานก่อนสิ้นเวลาเรียนของแค่ละคาบ ของแต่ละ Sec

Sec 830 ส่งงานไม่เกิน 20/02/2556 เวลา 16:00 น. เวลาประเทศไทย
ส่งเมล์มาที่ comsyslab830@ixhundred.org
Subject: My CA and Certs

Sec 831 ส่งงานไม่เกิน 20/02/2556 เวลา 19:00 น. เวลาประเทศไทย
ส่งเมล์มาที่ comsyslab831@ixhundred.org
Subject: My CA and Certs


ส่วนรายละเอียดการส่งงาน หรือวิธีการ จะโพสต์ให้ต่อไป :D

 

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

งานที่ต้องส่ง : 

-** ให้นิสิตสร้าง Root Certificate Authority (Root CA) จำลองขึ้นมาโดย ให้ตั้งชื่อโดยใช้ชื่อตัวเอง แล้วตามด้วย Root CA ลงท้าย
 เช่น Vanlop Root CA
-ให้นิสิตคิดชื่อ Domain ขึ้นมา เช่น vanlop.com และสมมติให้มี 2 โฮสต์อยู่ในในโดเมนเอาชื่อเป็น www กับ mail ดังนั้น โฮสต์จะมีชื่อเป็น www.vanlop.com กับ mail.vanlop.com

- ** จากนั้นให้นิสิต สร้างใบรับรองสำหรับ 2 เว็บไซต์ คือ www.vanlop.com กับ mail.vanlop.com
- ไฟล์ที่ต้องส่งคือ  ca.crt และ www.vanlop.com.crt กับ mail.vanlop.com.crt

ถ้าทำถูกต้อง มันจะผูกกัน ซึ่งไว้ตอนเรียนจะบอกวิธีอีกที แต่ถ้าใครตรวจเป็น ก็ตรวจเองก่อนได้เลยว่าทำถูกมั้ย :D

สรุปส่งเมล์มาจำนวน 3 ไฟล์สำหรับของแต่ละคน
ca.crt, www.domain.com.crt, mail.domain.com.crt 

วิธีการทำอยู่ใน pdf ไฟล์ที่แนบ หวังว่าคงทำกันได้ ทำเสร็จแล้วให้เก็บไฟล์เหล่านี้ไว้ด้วย เพราะว่าต้องใช้ทำแล็บในครั้งถัดไป
ไฟล์ที่ต้องเก็บ
ca.crt, www.domain.com.crt, mail.domain.com.crt, www.domain.com.key, mail.domain.com.key

 

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันพุธ 27 ก.พ. 2556 นัดสอบนะครับ ทั้งสอง Sec ดังนั้น เป็นไปได้ให้มาเรียนตาม Sec ที่กำหนดนะครับ :D จะได้ไม่งง
สอบสบาย ๆ นะ ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก

จะมีเรียนต่อก่อนนิดนึง แล้วค่อยสอบ

แจ้งมาเพื่อทราบ :D

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

Sec 830

1 5330300011 นายวรพล เทพาพิทักษ์ ntpd
2 5330300045 นายฤทธิกร บุญทวีกุลสวัสดิ์ OpenCA
3 5330300053 นายศุภวิชญ์ อิ่มนพรัตน์ OpenVPN
4 5330300061 นายธนายุทธ ลืมนัด postfix
5 5330300070 นายวนสัณฑ์ กรรเจียกพงษ์ rsyslog
6 5330300096 นายขรรค์ชัย ยอดสวัสดิ์ samba
7 5330300100 นางสาววิชชุดา ชอบชื่นชม SEC
8 5330300134 นายไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์ sendmail
9 5330300142 นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาศิริกุล snmpd
10 5330300151 นายคมสัน จันทร์ธิยะ squid
11 5330300169 นางสาวธนพร นรเศรษฐ์กุล SquirrelMail
12 5330300193 นายณพล ใจแปง swatch
13 5330300215 นายวิภู ฉัตรวรานนท์ syslog-ng
14 5330300274 นายปฏิพล เสนเกลี้ยง AWStats
15 5330300282 นายอนุ ศักดิ์พิบาล cacti
16 5330300291 นางสาวกชพร ปรารมภ์ chillispot
17 5330300339 นายอภิรักษ์ มากอยู่ดี Cyrus IMAP
18 5330300380 นายณัฐพล มนทกานติ dhcpd/dhcpcd
19 5330300401 นายพีรพัฒน์ หอมทอง dnsmasq
20 5330300410 นางสาวศิริภาวรรณ ส่งเสริม dovecot
21 5330300428 นายปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ DRBD
22 5330300444 นางสาวอัญชลี ขาวโรย freeradius
23 5330300479 นายสิรภพ สิทธิเดช heartbeat
24 5330300509 นายปิยะรัตน์ สุขทนารักษ์ Horde/IMP/Ingo
25 5330300525 นายธริตม์ มัททวัง iptables
26 5330300584 นางสาวกุลทรัพย์ ขาวไพบูลย์ IRC
27 5330300622 นายวรรธนันท์ ไชยทอง kerberos
28 5330300631 นายอภิสิทธิ์ บำรุงวงษ์ LDAP
29 5330300657 นายนพัตธร พงษ์สุวรรณ์ logrotate
30 5330300673 นายทวีศักดิ์ เพ็ญโภคัย LVS (Linux Virtual Server)
31 5330300681 นายสิรภพ สูงสว่าง mydns
32 5330300703 นางสาวรัตน์ติภรณ์ เภาเกิด nagios
33 5330300711 นายชัยวัฏ ปั้นศักดิ์ ntop
34 5330300754 นางสาวสุรอยญา วงษ์สลาม ntpd
35 5330300797 นายจิราวุฒิ เชาวน์สกุล OpenCA
36 5330300843 นางสาวภัทรา อยู่ในธรรม OpenVPN
37 5330300878 นายธงไชย เจนวีรวัฒน์ postfix
38 5330300894 นายธนวัฒ เลิศอนันต์ rsyslog
39 5330300924 นายศุภวิทย์ ธนิตกุลสาส์น samba
40 5330300941 นายชัชชม จุฬาดิลก SEC
41 5330300959 นายธนกร สุขประเสริฐ sendmail
42 5330300991 นางสาววลัยพร พุกผาสุข snmpd
43 5330301009 นางสาวนัฏภรณ์ ฉันทเตยานนท์ squid
44 5330301017 นางสาวอรรณิษา ฮามิ SquirrelMail
45 5330301033 นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ swatch
46 5330301068 นายนวพงศ์ ศิริสรรพ syslog-ng
47 5330301114 นางสาวษมาภรณ์ ปฏิยัตต์โยธิน AWStats
48 5330301122 นางสาวธนิดา ปัญจะ cacti
49 5330301181 นายนันทพงศ์ อินทร์ภิรมย์ chillispot
50 5330301190 นางสาวอิสราภรณ์ รัตนาสิทธิ์ Cyrus IMAP
51 5330301220 นายปฏิพล สาคร dhcpd/dhcpcd
52 5330301238 นายชัยมงคล ปณวสี dnsmasq
53 5330301246 นางสาววิริยา เฉลิมกิจพานิชย์ dovecot
54 5330301271 นายพรภวิษย์ สุขโภคี DRBD
55 5330301360 นางสาววรรณิศา น้อมระวี freeradius
56 5330301386 นางสาวรตา วรมังครัตน์ heartbeat
57 5330301394 นางสาวจุฑาภัทร อนันทยานนท์ Horde/IMP/Ingo
58 5330301408 นายวัชภัทร จริตธรรม iptables
59 5330301424 นายปฐวี สรรค์ชล IRC
60 5330301432 นายพงศธร เหมือนส้ม kerberos
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

Sec 831

1 5330300029 นายธนิตพงศ์ สิริโสภณวัฒนกุล AWStats
2 5330300037 นายธนพงษ์ ศิริรัตน์ cacti
3 5330300088 นางสาวศศิวิมล ศิริตันหนึง chillispot
4 5330300126 นายอภิภู เหล่าสินชัย Cyrus IMAP
5 5330300177 นางสาวปุณยาพร น้อยกาญจนะ dhcpd/dhcpcd
6 5330300223 นายธีรวิทย์ นิธิอุทัย dnsmasq
7 5330300231 นายบุณยทัต อินสว่าง dovecot
8 5330300266 นายนภัสถ์ ศรีสา DRBD
9 5330300304 นายพรอนันต์ อินทร์ศรี freeradius
10 5330300312 นางสาวหทัยทิพย์ เชิดศรี heartbeat
11 5330300321 นายกฤษฎา เสริญไธสง Horde/IMP/Ingo
12 5330300347 นายธนัท บิลหมัด iptables
13 5330300363 นายโสภณวิชญ์ พิชิตเธียรธรรม IRC
14 5330300371 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุขรุ่งเรือง kerberos
15 5330300398 นายนฤพนธ์ ธัญญกิจ LDAP
16 5330300452 นางสาวนริศรา เกษรารัตน์ logrotate
17 5330300495 นายรัฐภูมิ รอดปั้น LVS (Linux Virtual Server)
18 5330300517 นายธนวัฒน์ ไพรวิจิตร mydns
19 5330300533 นายธนกิจ วิปวัฒนานนท์ nagios
20 5330300568 นายสรรชัย วรอภิญญาภรณ์ ntop
21 5330300592 นายภุชงค์ แสงทองอร่าม ntpd
22 5330300614 นายภวินท์ ภัทราวุธ OpenCA
23 5330300649 นายธนกร ท้าวสันต์ OpenVPN
24 5330300665 นางสาวสุนิดา สวัสดี postfix
25 5330300690 นายสุธีร์ แซ่เตีย rsyslog
26 5330300746 นายศุภสิทธิ์ บำรุงจิตร samba
27 5330300762 นายสมบูรณ์ สิโนทก SEC
28 5330300819 นางสาววาสิฏฐี บุญค่ำ sendmail
29 5330300827 นางสาวธมลวรรณ อินทนา snmpd
30 5330300860 นายวรรณศักดิ์ เบาะแสร์ squid
31 5330300908 นายนัทธพงศ์ วิบูลรังสรรค์ SquirrelMail
32 5330300916 นางสาวณิชากร มธุรวงษาดิษฐ์ swatch
33 5330300932 นายจิรายุ มานะอุดมการ syslog-ng
34 5330300967 นางสาวพัชรียา กุลทา AWStats
35 5330300975 นายปฏิพล หมายสำราญ cacti
36 5330300983 นายกอบชัย อุตอามาตย์ chillispot
37 5330301050 นายธีนาถ สุขป้อม Cyrus IMAP
38 5330301076 นางสาวนภสร ทีสกุล dhcpd/dhcpcd
39 5330301084 นายภานุกร อุสุพานิชย์ dnsmasq
40 5330301092 นายธนาจิตร เพชสนั่น dovecot
41 5330301131 นางสาววิมลรัตน์ คงเมือง DRBD
42 5330301149 นายพิเชษฐ์ ฉิมท้วม freeradius
43 5330301157 นายกิตตินันท์ สุอังคะวาทิน heartbeat
44 5330301173 นายพิชยะ อมรชีวศิลปกุล Horde/IMP/Ingo
45 5330301203 นางสาวชุติมา จำแนกวุธ iptables
46 5330301211 นายธนดล เพ็ชรฉกรรจ์ IRC
47 5330301254 นายสุทธิพงศ์ ภิญโญยิ่งวนิชย์ kerberos
48 5330301262 นายชินอัมราวัฎ ศรีบรรณสาร LDAP
49 5330301289 นางสาวอาริษา ช่วยโพธิ์กลาง logrotate
50 5330301319 นายณภัทร บดิการ LVS (Linux Virtual Server)
51 5330301327 นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์ mydns
52 5330301335 นางสาวสุทธิรักษ์ ศรีอุบล nagios
53 5330301343 นางสาวธนัญชพร ฤทธินอก ntop
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

กำหนดส่งงาน ทั้งงานกลุ่ม และสอบเดี่ยว ส่งไม่เกินวันที่ 14 มี.ค. 2556

+งานกลุ่ม ให้ยึดเอากลุ่มตามที่ส่งงานเป็นปกติเป็นประจำ
- ให้เขียนชื่อ รหัสนิสิต ลงมาในไฟล์ด้วย
- ให้เขียนรายงานมาส่งว่า ได้รับความรู้อะไรบ้างกับวิชานี้ ตั้งแต่ต้นจนวันสุดท้าย :D
- เขียนได้เต็มที่ตามใจขอบ คะแนนจะแปรผันตรงกับความรู้ที่เขียน (ใส่ได้เต็มที่ หลักการ ความรู้พื้นฐาน datasheet วงจร code ตัวอย่าง...)
- ถ้ารายงานเหมือนกัน หารตามจำนวนชิ้นงาน
 - หมู่ 830 ส่งมาที่ comsyslab830@ixhundred.org Subject: Class Report
 - หมู่ 831 ส่งมาที่ comsyslab831@ixhundred.org Subject: Class Report

+งานสอบเดี่ยว
 - ส่งรายบุคคลโดยที่ให้ทำตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน ตารางโพสต์ข้างต้น ตามรายชื่อ
 - ให้เขียนรายละเอียดดังนี้
    * Introduction .. มันคืออะไร โปรแกรม/เครื่องมือ/บริการ (Services) เอาไว้ทำอะไร ประโยชน์ ...
    * Architecture .. ภาพรวมของเรื่องที่กำหนด มีองค์ประกอบ ส่วนประกอบอะไรบ้าง อาจจะเป็นแผนภาพ หรือ บล็อคไดอะแกรม
    * Configuration .. ถ้ามี มี config อะไร แต่ละ config ทำอะไร พอสังเขป เอาหลัก ๆ ไม่ต้องมีทุก option ก็ได้ เท่าที่ใช้กันบ่อย ๆ
    * Testing... การทดสอบว่า โปรแกรม/เครื่องมือ/บริการ ได้ติดตั้งพร้อมใช้งานเรียบร้อย มีวิธีการทดสอบหรือเทสอย่างไร
 - บรรยายพอสังเขป ยิ่งอ่านแล้วเอาไปทำตาม config ตามได้้ดวยยิ่งดี
 - ไม่ควรเหมือนกัน ในแต่ละคนทีได้เรื่องเดียวกัน
 - ตอนค้นหา ให้ดูให้แน่ใจว่า เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux/Unix เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ หรือเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแนวกับเรื่องที่เรียน
 - หมู่ 830 ส่งมาที่ comsyslab830@ixhundred.org Subject: Services xxxxxx      (xxxxxx = ชื่อที่ตรงกับหัวข้อสอบ)
 - หมู่ 831 ส่งมาที่ comsyslab831@ixhundred.org Subject: Services xxxxxx      (xxxxxx = ชื่อที่ตรงกับหัวข้อสอบ)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

คะแนนรวมทั้งหมด (100) = คะแนนเข้าเรียน (10) + คะแนนส่งงานในห้อง (50) + คะแนนสอบเดี่ยว (20) + คะแนนรายงานกลุ่ม (20)

คะแนนเข้าเรียน มาทัน = 100%, สาย = 80%, ไม่มา = 0%

คะแนนส่งงานในห้อง = ส่งทันเวลาได้ 100%, ส่งช้า = 80%

คะแนนสอบเดี่ยว = มีครบ 4 หัวข้อ (มันคืออะไร, ภาพสถาปัตยกรรม, ติดตั้ง/คอนฟิก, การทดสอบ) ได้ 100% ไม่มีหักส่วนละ 10% ดังนั้นน้อยสุดได้ 70%
** ผิดเรื่องได้ 0 ถ้าไม่เกี่ยวเลย ถ้าเกี่ยวบ้างก็ตามข้างบน

คะแนนรายงานกลุ่ม = มีครบได้ 100% (Assembly/AVR, Intel Hex, I/O, ไฟวิ่ง, 7-Segment, Interrupt อย่างน้อย 1 อย่าง, RS-232, Crack/Patch, การใช้งาน vi, คำสั่ง unix, การเซ็ตอัพ http server, CA) ถ้าไม่ครบ หักหัวข้อละ 10% หักต่ำสุดได้ 50%
** กลุ่มไหนส่งรายงานอะไรมาไม่รู้ ไม่เกี่ยวได้ 0 เช่นส่งรายงานความรูวิชา OS มา -_-
** Assembly ที่ไม่ใช่ AVR เช่น Z80, X86, PIC ไม่นับ
** ตัวอย่างงานเป็น C มาก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเรียน Assembly

ตัดเกรดตามเกณฑ์ :D  ตัด A 90% (90 คะแนนใน 100) ประเมินกันได้เลยนะ :D ที่เหลือก็ไล่ลงมาตาเกณฑ์ปกติ

คะแนนสูงสุด (99 คะแนน) :

5330300134 นายไชยพร ธรรมวิไลวัฒน์
5330300193 นายณพล ใจแปง
5330300711 นายชัยวัฏ ปั้นศักดิ์
5330301271 นายพรภวิษย์ สุขโภคี
5330301424 นายปฐวี สรรค์ชล

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

FYI

ได้รับงานครบหมดแล้ว 28/06/2556 (กว่าจะครบ ^^")

mameiw123
(ฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ)
mameiw123's picture

ผมส่งแล้วนะครับ สงสัยจะไม่ถึง
ผมฝึกงานเส็จจะส่งไปพร้อมหลักฐานนะครับ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ส่งมาได้เลย ถ้าผมได้แล้วผมจะลบชื่อข้างบนออกให้ 

mameiw123
(ฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ)
mameiw123's picture

อาจารย์ได้รับ ไฟล์หรือยังครับ