งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก วสท. "ลงทะเบียนฟรี"... ก่อน 29 มิ.ย. 2555

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555

สิทธิพิเศษ .......... สำหรับสมาชิก วสท.

..."ลงทะเบียนฟรี"... ก่อน 29 มิ.ย. 2555

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2319-2410-3

หรือ www.eit.or.thShare