บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ รับสมัคร Maintenance Supervisor

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

รับสมัคร Maintenance Supervisor

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์

มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน 5 ปี สนใจติดต่อ 038-684522-7 ต่อ 63Share