ปลูกใจ รักษ์โลก เสนอโครงการได้เลยค่ะ งบไม่เกิน 30,000 บาท หมดเขตรับโครงการ 30 มิถุนายน 2555

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ปลูกใจ รักษ์โลก
เสนอโครงการได้เลยค่ะ งบไม่เกิน 30,000บาท

แนะนำโครงการ บอกเล่าแนวคิดแรงบันดาลโจ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ผ่านเอกสารใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย หร
ือคลิปวีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.scbfoundation.com

หมดเขตรับโครงการ 30 มิถุนายน 2555Share