โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556 (สมัครภายในวันที่ 27 ส.ค.55)

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556
เป็นทุนการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
สมัครภายในวันที่ 27 ส.ค.55

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/data/pdffiles/487.pdf
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่พี่ยุ (ห้องคณบดีค่ะ)


Share