ไม่ได้เข้ามานาน

1 reply [Last post]
jtekt
(กัมปนาท ศรีชาแอน)

E.E.62
jtekt's picture

ถึงเพื่อนๆๆๆอีหกสองทุกท่านเป็นไงกันมั้งครับกันยัง

แต่ละคนเงินเดือนเยอะๆๆๆกันทั้งนั้น

ยังไงมาแชร์กันหน่อยนะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
jtekt
(กัมปนาท ศรีชาแอน)

E.E.62
jtekt's picture

พิมพ์ตกไป ร่ำรวยกันแล้วสินะ