การกินเหล้าทุกวันเหมือนได้เล่นโยคะไปในตัว!!!!!

5 replies [Last post]
aptoon
(อภิวัฒน์)

E.65
aptoon's picture

Undecided การกินเหล้าทุกวันเหมือนได้เล่นโยคะไปในตัว!!!!! (โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ)Smile

ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

ท่าที่ 3

ท่าที่ 4

ท่าที่ 5

ท่าที่ 6

ท่าที่ 7

ท่าที่ 8

ท่าที่ 9

Surprisedจะเห็นได้ว่าการกินเหล้ามากๆเหมือนกับการเล่นโยคะก็จริง แต่การเล่นโยคะที่ไม่ถูกวิธีแบบนี้ระวังอาจมีผลต่อกระดูกสันหลัง, กระดูกคอ, หรือ ส่วนต่างๆของร่างกายได้ นะครับ Cool

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ได้ทุกท่าจริงๆอิอิ

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

Laughing

วันเสาร์ที่จะถึงนี้ ลองดูบ้างไหมชาว cpe (อิอิ)

AbzEedx
(อนุชิต อ่อนสิงห์)

E.65
AbzEedx's picture

ส่วนมากท่าที่1จะฮิตเมาแล้วหลับเป็นตาย

 

หุหุ

stunner777
(จิตติชัย พุทธินันทโอภาส)

E.65
stunner777's picture

โอ๊ย

 

แต่ละท่า - -

tucky15
(กิตติคุณ ทองศรี)

E.62
tucky15's picture

555