[ประกาศด่วน]รับคณะกรรมการบริหารชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 2553

2 replies [Last post]
Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

รับสมัครคณะกรรมการบริหารชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เนื่องด้วยทางฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีความประสงค์ให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ
จึงมาประกาศรับสมัครคณะกรรมการ ตามเจตนารมของชมรมฯ

ชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นชมรมวิชาการ ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อ นิสิต ม.เกษตร วิทยาเขต ศรีราชา รวมถึงทางด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

คุณสมบัติ
สามารถเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานของชมรมได้
มีความรับผิดชอบ

ไม่จำกัดชั้นปีการศึกษา
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ มากมายอะไรมากมายครับ
เรามาฝึกเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นองค์กร ที่จะต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ
มีการเข้าประชุม มีการสรุปผลงาน

ซึ่งคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งจะได้เข้ารับการอบรมความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก จากฝ่ายกิจการนิสิต
ในโครงการ สัมมนาผู้นำนิสิตประจำปี 2553
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2553 นี้
(สถานที่ปีที่แล้ว จัดสัมมนาที่ฐานทัพเรือสัตหีบ)

ผู้ใดที่สนใจ และอยากเข้าร่วม หรืออยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้สามารถสอบถามได้ หรือลงชื่อได้ในกระทู้นี้ครับ  (ด่วน! ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 นี้)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
aaoof
(พงศ์ธัช รัศมี[-AoF-])

E.65
aaoof's picture

สนใจครับ แต่สงสัยครับว่า คณะกรรมการ นี้มีตำแหน่งอะไรบ้าง ?

แล้วที่ให้สมัครได้นี้ มีตำแหน่งอะไรบ้างครับ

Pentagon
(ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์)

E.63
Pentagon's picture

ที่รับสมัครนั้น ที่จะแจกแจงตำแหน่งให้ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของแต่ละคนนะครับ
ดังนั้น ใครมีความสนใจอยากทำงานใด จะให้ได้ทำงานตรงตามสายงานนั้น เพื่อความตั้งใจในการทำงานครับ

สิทธิที่ได้รับคือ
- ได้ความรู้ในการบริหารองค์กร
- ได้ความเป็นผู้นำในการทำงาน
- ได้ประกาศนียบัตรแสดงทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง ชั่วโมงกิจกรรม และ ในใบ Transcrip ว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนิสิต
- ประธานและเหรัญญิก จะได้เข้าร่วมสัมนาความเป็นผู้นำนิสิต ที่สวนนงนุช วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2553 นี้

น้องคนไหนที่สนใจนะครับ ให้โพสตอบได้ หรือว่า ไม่อยากโพสตอบให้ รวมๆกันมาเข้าร่วมประชุม คัดเลือกคณะกรรมการได้ในวันที่ 29 มกราคม 2553 นี้ ที่ห้องชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เวลา 20.00 น.

ผมไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นปีสองอย่างเดียวนะครับ ถ้าหากใครสนใจจริงๆ ให้คุยกันได้เลย เพื่อการสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ต่อๆไป

และนัดประชุมคณะกรรมการชุดปัจจุบันด้วยครับ

ใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อได้ทาง
Name : อู๋ (ประธานชมรมฯ)
MSN Pentagon_ou@hotmail.com
Tel.๐๘๕-๓77๖๘o1

*ชมรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นั้นมีความพร้อมมากกว่า ชมรมอื่นๆ
เนื่องจากเกือบทุกชมรมนั้นไม่มีห้องชมรม และมีความต้องการห้องชมรมมาก
ดังนั้นเราจึงได้เปรียบกว่าชมรมอื่น ดังนั้น เหลือเพียงการพัฒนาที่ทำให้ดีขึ้นๆไป

สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก
Website ชมรม
ตำแหน่งต่างๆของการบริหาร ปี 2552