ขอแสดงความยินดีกับ 8 โปรเจค ที่เข้ารอบ NSC เป็นตัวแทนภาคตะวันออก

8 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ขอแสดงยินดีด้วยครับกับ 8 โปรเจค ที่เข้ารอบ NSC เป็นตัวแทนภาคตะวันออก 

ไปแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพในเดือนหน้าครับ โดยทั้งนี้ได้รับเงินทุนพัฒนาต่อ กลุ่มละ 9,000 บาท

โดยมีรายชื่อ โปรเจคดังนี้ครับ (จากทั้งหมด 95 โครงการ คัดเหลือ 40 โครงการ)

  1. รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางขา (อนิวัฒน์​ มีนา,ปกรณ์ เจนโชติสุวรรณ,อิสรายุ ทองน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)
  2. อุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้การประมวลการเคลื่อนไหวนิ้วมือผ่านเว็บแคม(อาทิตย์ เหล่าประดิษฐ์,รชฎวรรณ ทวีศรี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)
  3. ระบบบันทึกภาพด้วย IP Camera โดยควบคุมจาก PC และ Pocket PC (นพดล บุญมา,อภิชาติ แสงทอง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)
  4. รีโมทควบคุมสัญญาณไฟจราจร(ณัฐภูมิ พงษ์อนันท์โชค,เกียรติคุณ ทัศนวิภาส อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)
  5. ระบบบ้านปลอดภัย (วรพล ว่องวณิชพันธุ์ วรลักษณ์ ประทุมมา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)
  6. บอร์ดแสดงข้อความประชาสัมพันธ์จาก SMS (อรรถวุฒิ ซื่อฐากร,อาริสา ธนดำรงพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)
  7. ระบบควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีสามสีผ่านเครือข่ายไร้สาย(ภูมิธรรม สืบไทยพานิช,ดิศดนัย แก้วมีแสง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ,อ.กรวิทย์ ออกผล)
  8. ระบบผู้ให้บริการแอพพลิเคชุ่นด้วย SMS (อัจฉราพร พงษ์สุข,วัชรินทร์ ศิริตันหนึง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)
แม้มีตอนนำเสนอหลายๆกลุ่มจะเจออุปสรรค์ต่างๆ แต่ก็ผ่านด้วยดี เช่น กลุ่มรถเข็นต้องใช้เสียงสั่งงาน ปรากฎว่าดันไปอยู่กับอีกโปรเจคที่มีลำโพงสี่ตัว เปิดกวนตลอดเวลา กลุ่มระบบผู้ให้บริการ SMS มีปัญหา gsm โมดูลใช้งานไม่ได้แต่ตอนหลังแก้ได้ทันก็เลยได้นำเสนอ กลุ่มควบคุมไฟจราจรที่นำเสนอแล้วเริ่มทยอยเสียทีละเสา สุดท้ายขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจทำงานที่เหลือ แล้วนำคำแนะนำของกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จะทำได้ครับ แล้วเจอกัน เดือนหน้า ครับ 
จาก 32 กลุ่ม เหลือ 15 กลุ่ม สุดท้ายเหลือ 8 กลุ่ม แข่งครั้งสุดท้าย จะเหลือ ใคร ??? 


Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

:)  

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

แก้ข่าวนิดหนึ่งครับ พอดีเข้าใจผิด มีกลุ่มเดียวครับที่ได้เข้าไปแข่งกรุงเทพ ส่วนกลุ่มที่เหลือได้รับแต่ทุน กลุ่มที่ได้เข้าคือ 

 

ระบบบันทึกภาพด้วย IP Camera โดยควบคุมจาก PC และ Pocket PC (นพดล บุญมา,อภิชาติ แสงทอง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)


bekerylove
(นายอภิชาติ แสงทอง)

E.62
bekerylove's picture

งานเข้า T^T

pepdjj
(ดิศดนัย แก้วมีแสง)

E.66
pepdjj's picture

Oh...ไม่ๆๆๆ  น่าเสียดายจัง อดไปรอบชิง

tangmay
(น.ส.วรรณริศา สิงห์หานนท์)

E.62
tangmay's picture

ยินดีด้วยนะเพื่อนๆ ที่ได้เป็น 8 ใน 20 กลุ่ม ในระดับอุดมศึกษา

สู้ๆจ้า จะเป็นกำลังใจให้จ้า

leknac
(นพดล บุญมา)

E.62
leknac's picture

รับงาน = ="

tangmay
(น.ส.วรรณริศา สิงห์หานนท์)

E.62
tangmay's picture

สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ

ส่วนเล็กและเอ๋ ก็สู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้จ้า Laughing

leknac
(นพดล บุญมา)

E.62
leknac's picture

ขอบคุณครับกวาง ^^