ฉก เกรดวิชา network config 2 (204498)

4 replies [Last post]
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

http://158.108.97.8/taweechai/class2011-02/204498-201102_ClassInfo.xlsx

มี 1 คนที่ได้ต่ำกว่า 30%

และมี 1 คนที่ถูกหักประจุไปตอนสอบ on-line

 

จะส่งเกรดเช้าวันจันทร์ มีปัญหารีบติดต่อด่วนShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
timetoti
(ณัฐพล ไวศยวรรณ)

E.65
timetoti's picture

ขอบคุณครับ^^

iTaR
(ปฐมพร โสประดิษฐ)

E.64
iTaR's picture

ขอบคุณครับ อาจารย์ ^^

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

ขอบคุณมากค่ะ :)

camacura
(อรรถวิทย์ รอดภัย)

E.65
camacura's picture

ผมโดนลดเกรดครับ ... เศร้าๆ  อยากอยู่ในกลุ่มแบบพี่ๆเค้าครับ อาจาร์ย ขอบคุณครับ