นิสิตปี 3 ที่ผมเป็นที่ปรึกษาโปรเจคครับ

1 reply [Last post]
Top
(วัชรพัฐ เมตตานันท)
Top's picture

ขอให้ส่งรายละเอียดต่อไปนี้มาให้ผมทางเมล vacharapat@gmail.com ด้วยครับ

ชื่อจริง นามสกุลจริง ชื่อเล่น เบอร์มือถือ อีเมล ของสมาชิกในกลุ่ม (มีรูปมาด้วยจะดีมาก ผมจะได้จำชื่อจำหน้าได้เร็วๆ)

แล้วก็ภาพรวมโครงงานครับ + รายละเอียดการพัฒนาที่วางแผนไว้แล้ว (ถ้ามี)

ในช่วงที่ไปฝึกงานกันนี่ผมจะพยายามติดต่อทางเมลนะครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Top
(วัชรพัฐ เมตตานันท)
Top's picture

ทำไมมีคน like แต่ไม่ยักกะมี mail ส่งมาให้ผมเลย ผมขอภายในวันศุกร์นี้ละกันนะครับ วันศุกร์ผมมีข้อมูลใครในเมลบ้างถือว่าผมมีโปรเจคในที่ปรึกษาแค่นั้นนะครับ