ฉก เดือนเรื่องการแต่งกายในการสอบ

No replies
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

ผมได้รับเมล์แจ้งเตือนจาก ผช (ใครพวกคุณไม่ต้องไปสนใจ) ว่าปีนี้จะมีการตรวจสุ่มการแต่งกาย "ในห้องสอบ" เห็นย้ำเรื่องสีผมต้องเป็นสีธรรมชาติและเครื่องแต่งกายครับ ใครยังไม่ทำให้ถูกต้องก็หาวิธีทำให้ถูกต้องซะนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนShare